Centre de Mediació

Centre de MediacioEl Col·legi ha apostat els darrers anys decididament per la mediació com a via alternativa vàlida de resolució de conflictes, principalment en l’àmbit familiar.
 
En aquest sentit, a banda de crear el Centre de Mediació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell (CEMCAS), des d’on es gestionen i coordinen tots els processos de mediació que tenen lloc dins el nostre àmbit competencial, es va crear un Registre especial d’advocats-mediadors, integrat per tots aquells professionals que han acreditat una formació específica i homologada sobre la matèria i que els habilita per exercir com a mediadors.
 
El Col·legi ofereix alhora als seus advocats-mediadors una sala reservada, habilitada especialment, on tenen la possibilitat de realitzar les sessions de mediació amb les parts, sempre que no ho facin al seu despatx propi.
 
La Comissió de Mediació ha esmerçat també molts esforços per difondre i donar a conèixer la mediació com a via vàlida de resolució de conflictes, tant davant els organismes i administracions, com davant el ciutadà, com a destinatari final del servei.
 
En aquest sentit, s’han formalitzat convenis sobre la matèria amb diferents ajuntaments de la nostre demarcació i s’han dut a terme reunions amb els òrgans judicials dels nostres partits, per informar, proposar criteris d’actuació i impulsar la mediació tant en l’àmbit previ o extrajudicial com en el judicial.
 
Servei d’Orientació a la Mediació (SOM)
 
D’un temps ençà s’ha incorporat també al nostre Col·legi el Servei d’Orientació a la Mediació (SOM), que consisteix a oferir a les persones que reuneixin els requisits que determina la Llei, un servei bàsic d’orientació a la mediació familiar, inclosa la informació sobre la possibilitat d’obtenir-ne la gratuïtat del procés.
 
Alhora, a través del SOM es tramiten i controlen les sol·licituds de designació de mediador d’ofici per als processos de mediació familiar que estiguin dins de l’àmbit competencial de les jurisdiccions de Sabadell i Cerdanyola del Vallès.
 
El servei del SOM es desenvolupa tots els divendres a la seu col·legial de l’Eix Macià (edifici dels Jutjats), en un lloc especialment habilitat per a aquesta finalitat, i la seva organització i funcionament és competència exclusiva de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell.

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio 18 19
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar
 
Política de Qualitat

SOM - Documentació

Col·legiats Sabadell
directori seus
Ajuntament Sabadell
CGPJ Atención Ciudadana