Registre d'Administradors Concursals

D'acord amb les previsions contingudes a l'art. 27 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, per la Llei 38/2011, de 10 d'octubre. El Col·legi d'Advocats de Sabadell té confeccionada una llista d'Administradors Concursals, integrada per aquells advocats en exercici del nostre Col·legi que, reunint els requisits necessaris, estan interessats en incorporar-s'hi, per tal de desenvolupar la funció d'Administradors Concursals.
 

També, com a novetat, els Administradors Concursals poden estar integrats a una llista d'Administradors Concursals de l'ICAB. I des del següent enllaç [link al cercador d'Administradors Concursals] es pot consultar les dades dels administradors, formació i currículum.

Les condicions per a formar part de la llista són:

1.- Ser advocat en exercici amb cinc anys d'experiència professional efectiva en l'exercici de l'advocacia, i haver acreditat formació especialitzada en dret concursal.

2.- Ser una societat professional integrada almenys per un advocat en exercici i un economista, titulat mercantil o auditor de comptes, i garantir la deguda independència i dedicació en el desenvolupament de les funcions d'Administració Concursal. En aquest cas, l'advocat, que representarà a la societat en l'exercici del càrrec, haurà d'acreditar cinc anys d'experiència professional efectiva en l'exercici de l'advocacia i acreditar formació especialitzada en dret concursal.

En el moment de sol·licitar la seva inclusió en les llistes, tant els advocats/des com les societats professionals, hauran de manifestar el següent:

La seva disponibilitat per al desenvolupament de la funció d'Administrador Concursal.

La seva formació en matèria concursal.

I, en tot cas, el seu compromís de continuïtat en la formació en aquesta matèria.

Així mateix, tant les persones físiques com les jurídiques (les persones implicades) podran sol·licitar que s'inclogui en la llista la seva experiència com a Administradors Concursals o auxiliars delegats en altres concursos, així com d'altres coneixements o formació especials que puguin ser rellevants als efectes de la seva funció. A aquests efectes, es preveu la possibilitat que s'adjunti amb el formulari de sol·licitud un curriculum vitae redactat pel sol·licitant. Podeu accedir al formulari de sol·licitud aquí.

LA JUNTA DE GOVERN

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio 18 19
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar