El col·legi - Transparència ICASBD- Acords de Junta de Govern

Acords 2019


Acords 2019

Acords 2019

A continuació podeu consultar un resum dels acords aprovats per la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell:

GENER 2019
- Imposar la medalla, a títol pòstum, al company Sr. JOAQUIM ESCUDER PLANXART en el decurs de l’Acte d’Imposició de Togues 2019.
- Fer un reconeixement institucional a la tasca -com a director de l’EPPA- del Sr. LLUÍS ORRIOLS, en l’acte de lliurament de diplomes de l’Escola, promoció 2017/2018.
- Aprovar 11 propostes i informes que presenta la Comissió TOAD.
- Aprovar 7 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
- Aprovar 3 dictàmens de la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.
- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari.
- Distingir el company i fotògraf Sr. FRANCESC ESTEVE com a col•legiat d’honor amb ocasió de l’acte d’Imposició de Togues d’enguany.
- Aprovar la proposta/pressupost  per implementar un sistema que permeti el pagament de serveis a través de la pàgina web de l’ICASBD, denominada “botiga i TPV”.
- Aprovar el pressupost per a les obres de manteniment en el pati exterior de la planta 0 de la seu central.
- Aprovar l’escrit de resposta a un lletrat en relació amb uns embargaments aplicats en les indemnitzacions del torn d’ofici.
- Aprovar el pressupost final del Curs de Litigació Penal 2018-2019 de l’EPPA, amb les darreres modificacions produïdes.
- Instaurar un premi al millor article publicat anualment a la revista Última Instància, sense dotació econòmica i amb lliurament d’un diploma acreditatiu al seu autor, que tindria lloc en el decurs de l’Acte d’Imposició de Togues de cada any.
- Aprovar la signatura del conveni d’Odi/Violència Skin amb l’Ajuntament de Sabadell per al 2019.

FEBRER 2019

- Acceptar i/o rebutjar les diferents esmenes presentades per 7 col•legiats/des al text de la proposta de reforma estatutària que ha romàs en període d’informació pública.
- Aprovar 11 propostes i informes que presenta la Comissió TOAD
- Aprovar un conveni amb l’Ajuntament de Ripollet per prestar un servei POJ a la ciutadania d’aquest municipi.
- Aprovar 13 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
- Aprovar 4 dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jura de Comptes.
- Aprovar la proposta de la presidenta de la Comissió de Mediació, de formar part del Foro de Mediación.
- Aprovar les relacions d’altes, baixes i canvis de situació en el cens que presenta el secretari.
- Acceptar les sol•licituds d’utilització de la Sala d’Actes presentades per dues entitats.
- Concedir la vènia professional a un lletrat, després d’haver intentat, sense efecte, la concessió personal.
- Ratificar la proposta de candidatura de la Fundación Abogados de Atocha als premis Valors del CICAC i als premis DD.HH. del CGAE d’enguany.
- Aprovar el nou quadre de comissions i àrees de treball ICASBD 2019 que presenta el degà.
- Convocar la I JGO de 2019 per al 26 de març de 2019, a les 18 hores en primera convocatòria, i a les 18.30 hores en segona.
- Utilitzar ja la nova denominació Col•legi de l’Advocacia de Sabadell a les xarxes i en comunicacions no oficials.
- Postular l’ICASBD per ser la seu del Congrés de DD.HH. que organitzarà el CICAC l’any 2020.

MARÇ 2019

- Designar com a integrant de la Comissió TOAD-SOJ el Sr. DAVID MOR, en substitució del Sr. GARCIA BARROSO.
. Acordar la baixa com a membre de la Comissió CRAJ de la Sra. CRISTINA SORT HUMBERT, i l’alta de la Sra. ANA CASTAÑO LÓPEZ.
- Aprovar el llistat d’altes, baixes, excedències i reincorporacions en els diferents torns d’ofici i SOJ per al 2n trimestre 2019, que presenta la Comissió TOAD.
- Aprovar 7 informes i propostes que presenta la Comissió TOAD.
- Aprovar 18 expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
- Aprovar 2 dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes.
- Remetre un escrit a la Conselleria de Justícia en el que es posi de manifest les queixes rebudes per part de professionals que actuen al partit de Cerdanyola, pels grans endarreriments produïts en les execucions des que s’ha posat en marxa el servei comú, i proposar-ne vies de solució.
- Nomenar el Sr. GARCIA BARROSO representant de l’ICASBD en la Comissió de convivència de l’Ajuntament Sabadell.
- Clarificar les competències de l’”àrea d’estrangeria”, incorporant-la a la Comissió DD.HH., i que passi de ser Subcomissió a Comissió de DD.HH. i Immigració, com es va fer amb la de Violència de Gènere el seu dia.
- Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col•legial que presenta el secretari.
- Acceptar la sol•licitud d’inscripció d’una societat professional en el Registre de SP de l’ICASBD
- Acordar la baixa de 3 societats professionals en el Registre de SP de l’ICASBD.
- Aprovar la incorporació al Registre de Mediadors i al SOM, d’un col•legiat ICASBD.
- Autoritzar un col•legiat a la utilització del logo “CAS”.

Tornar


Telèfon:
93 726 53 55

Fax:
93 725 87 84

Copyright © 2019 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A
Inventari d'activitats de tractament de dades personals
Avís legal - Política de privacitat i cookies - Mapa web - Produït per Anunzia

NEWSLETTER:
Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail: