Política de Qualitat

L'lL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE SABADELL (ICASBD) ofereix els serveis d'Orientació Jurídica (SOJ), d'Orientació a la Mediació (SOM) i del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut (TOAD) a Sabadell i a Cerdanyola del Vallès per tal de garantir l'accés a la Justícia Gratuïta a les persones que ho necessiten i que hi tenen dret, conforme a la normativa vigent.
 
Per tal de gestionar aquest s serveis i de mantenir un alt grau de qualitat, la Junta de Govern de l'ICASBD es compromet a realitzar tots els esforços possibles per:
 
  • Donar una atenció al públic de qualitat, assegurant un correcte assessorament i defensa jurídics,
  • Tramitar la Justícia Gratuïta de manera eficient.
  • Assegurar la formació i preparació dels lletrats i lletrades que hi donen servei, aixícom garantir la disponibilitat en tot moment.
  • Implicar el personal de la corporació en les activitats de qualitat i cercar la millora contínua.
  • Mantenir actualitzada la formació dels treballadors per poder realitzar les tasques que li són encomanades i informar a tot el personal de la corporació sobre el funcionament del Sistema de Gestió de la Qualitat i els objectius fixats.
  • Donar compliment als requisits legals així com altres requisits que la corporació subscrigui.
  • Satisfer les necessitats dels ciutadans, així com d'altres grups d'interès, en l'àmbit de la Justícia Gratuïta i d'acord amb les competències que té atribuïdes.
Mitjançant el desenvolupament d' aquestes accions, l'lL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE SABADELL es compromet a la millora contínua de l'eficàcia del Sistema de Gestió de la Qualitat.
 
A més a més, amb l'objectiu de garantir que aquesta Política de Qualitat es compleixi, la Junta de Govern es compromet a definir uns objectius de qualitat coherents amb aquesta política i a revisar periòdicament el sistema per garantir la seva eficàcia, perquè sigui una guia i punt de referència permanent de la corporació.
 
Manolo Hernández Martín
Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell
 
Sabadell, desembre de 2017

Cursos de Litigació

 cursos litigacio
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Cercar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar
 
Política de Qualitat
 
Finestreta Única
Col·legiats Sabadell
Portal Conciliacions
 
LexCat - Normativa en català
 
associacio juristes defensa llengua catalana