Gran èxit de participació a les I Jornades de Valoració Probàtica de l’ICASBD

IMG 4049El passat 17 d'abril l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell (ICASBD) va clausurar les I Jornades de Valoració Probàtica de l'ICASBD, que han suposat un gran èxit de participació i han mostrat un extraordinari nivell de continguts en els dos dies en què s'han desenvolupat.
 
Organitzades per la Comissió de Formació, i dirigides pel magistrat i professor d'ESADE Il·lm. Sr. Xavier Abel Lluch, aquestes jornades celebrades els dies 10 i 17 d'abril s'han centrat, bàsicament, en dos aspectes ben diferenciats: d'una banda, en la prova pericial i la prova testifical. Com és sabut, la primera va ser profundament modificada per la LEC 1/2000, consagrant un sistema dual de prova pericial, amb dictàmens a instància de part i dictàmens de designació judicial, que han originat conflictes en la proposició i pràctica. Aquestes qüestions van ser motiu d'anàlisi de la primera ponència del dia 10, que obria les jornades, a càrrec del doctor Sr. Joan Picó Junoy, catedràtic de Dret Processal a la URV, juntament amb els criteris de valoració de la prova pericial, a partir d'una sistematizació dels paràmetres que més habitualment utilitzen les audiències provincials, aspecte que va ser tractat personalment pel director del curs, Sr. Xavier Abel, a la segona ponència de les jornades.
 
Dins d'aquest primer bloc, també es va dedicar una intervenció a fixar pautes i orientacions per determinar la credibilitat del testimonis, i la incidència de la immediació judicial en la valoració de la prova testifical, aspectes que van ser objecte d'anàlisi a la ponència del doctor Sr. Carlos De Miranda Vázquez, vicedegà de la Facultat de Dret de la UIC. Intervenció aquesta que va obrir la segona jornada del dia 17.
 
D'altra banda, i segons va manifestar el seu director, Il·lm. Sr. Xavier Abel, aquestes Jornades no només s'han volgut centrar en mitjans de prova aïlladament considerats, sinó que també han volgut abordar la problemàtica probatòria en determinats judicis i en diferents àmbits. En aquest sentit, els judicis escollits afecten matèries diverses, procurant oferir un ampli ventall: des dels judicis en matèria concursal –i la rellevància de les presumpcions per a la qualificació concursal (arts. 164 i 165 Llei concursal)-, objecte de la ponència de l'Il·lm. Sr. Juan Manuel Castro Aragonés, magistrat del Jutjat mercantil núm. 10 de Barcelona, que va tancar la primera jornada; passant pels judicis matrimonials – i la importància de la determinació i prova dels ingressos en la fixació de pensions- tema de molta rellevància pràctica, tractat per l'Il·lm. Sr. Ernest Pascual Franquesa, magistrat del Jutjat de 1a Instància núm. 45 de Barcelona; per acabar amb judicis que d'un temps ençà són molt habituals als jutjats de primera instància – com ara els desnonaments, els hipotecaris i els preferents-, objecte d'anàlisi per part de l'Il·lm. Sr. Pablo Izquierdo Blanco, magistrat del Jutjat de 1a Instància núm. 1 de Mataró.
 
En global, unes jornades d'un alt nivell tècnic, "que animen l'ICASBD a continuar aprofundint en aquest format formatiu, d'àmplia acceptació entre els lletrats i lletrades", tal com va destacar el degà de la institució, Excm. Sr. Juan Antonio García Cazorla, qui va cloure personalment les jornades, destacant per sobre de tot l'altíssim nivell de les intervencions.
 
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar

Últim@ Instànci@

Últim@ Instànci@

Actualitat

Noticias Jurídicas
 
CICAC Notícies
 
CGAE Actualidad
 
Diario La Ley
 
inmigracion extranjeria