El Col·legi d’Advocats de Sabadell continua amb la seva campanya contra els jutjats uniprovincials en matèria de clàusules terra

icasbdLes actuacions inclouen contactes amb parlamentaris europeus
 
En la línia ja manifestada des de l'anunci de la posada en funcionament de jutjats exclusius en materia de condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, materialitzada mitjançant Acord de 25 de maig de 2017 de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, el Col·legi d'Advocats de Sabadell (ICASBD) continua manifestant la seva oposició frontal a aquesta mesura, que perjudica de forma flagrant els ciutadans i ciutadanes que, en la seva condició de consumidors i usuaris, veuen dificultada la defensa dels seus drets legítims i trencat el principi de proximitat de la Justícia.
 
En aquest sentit, des de l'ICASBD s'ha iniciat una campanya de converses a diferents nivells per tal de revertir aquesta situació injusta. D'entrada, ha recavat el recolzament dels 14 ajuntaments que composen els partits judicials de Sabadell i Cerdanyola del Vallés, per tal que els plens dels consistoris aprovin sengles mocions de rebuig a aquesta subtracció al dret a la tutela judicial efectiva i al jutge predeterminat per la llei, principis bàsics del nostre estat de dret.
 
Igualment, Manolo Hernández, degà de la corporació col·legial, ha contactat amb diversos parlamentaris europeus dels grups polítics espanyols amb presència a Brussel·les per traslladar-los, no només aquesta problemàtica concreta que afecta la resposta judicial a les condicions generals de contractació bancària, sinó també el que ha suposat l'aprovació del Reial Decret-llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules terra, "que més que protegir als consumidors ha buscat pervertir el sentit de la sentència del Tribunal de Justícia de la UE, que per lògica imposava el retorn de les quantitats abonades indegudament per part dels usuaris, sense pal·liatius, i per descomptat sense necessitat de crear aquest laberint legal que només beneficia la banca".
 
©Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell.

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar

Últim@ Instànci@

Últim@ Instànci@

Actualitat

Noticias Jurídicas
 
CICAC Notícies
 
CGAE Actualidad
 
Diario La Ley
 
inmigracion extranjeria