Convocatòria Junta General Extraordinària

icasbdLa Junta de Govern, d'acord amb els articles 37 i 38 dels vigents Estatuts col·legials i amb les facultats que li atribueix l'article 43,9è del mateix text, així com altres disposicions concordants, va acordar en la seva sessió del 3 de juny de 2014, convocar JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA de l'Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Sabadell, que ha de tenir lloc el proper 17 de juny de 2014, a les 18 hores en primera convocatòria i, si escau, a les 18.30 hores en segona, a la Sala d'Actes de l'Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Sabadell, carrer de Lacy, núm. 15, sota el següent
 
ORDRE DEL DIA
 

ÚNIC. Examen i aprovació del projecte de substitució del sistema de climatització de la seu col·legial central, amb càrrec a la corresponent partida pressupostària extraordinària.

Sabadell, 3 de juny de 2014

LA JUNTA DE GOVERN

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar

Últim@ Instànci@

Últim@ Instànci@

Actualitat

Noticias Jurídicas
 
CICAC Notícies
 
CGAE Actualidad
 
Diario La Ley
 
inmigracion extranjeria