El Col·legi d’Advocats de Sabadell reivindica el respecte als drets dels detinguts amb l’aprovació d’un protocol de bones pràctiques adaptat al dret europeu

icasbdArran de l'aprovació de les Directives 2010/64/UE, de 20 d'octubre de 2010, la 2012/13UE, de 22 de maig de 2012, i la 2013/48UE, de 22 d'octubre de 2013, del Parlament Europeu i del Consell, que suposen un reforç efectiu dels drets dels detinguts, sospitosos i acusats en procediments penals, des del Col·legi d'Advocats de Sabadell (ICASBD) s'ha cregut necessari elaborar i difondre entre el seu col·lectiu un Protocol o Guia de Bones Pràctiques, amb la finalitat que la tasca professional de l'advocat s'adeqüi a la lletra i esperit d'aquestes directives, que comporten un canvi en l'aplicació efectiva dels drets dels detinguts, sospitosos i/o acusats.
 
"Aquest protocol, a banda de servir de guia efectiva en la pràctica diària dels advocats i les advocades que presten els seus serveis als centres de detenció, vol posar de relleu la necessitat de reformar i adaptar al dret europeu el procediment que segueixen les diferents forces i cossos de seguretat de l'estat, ja que des del nostre col·legi considerem que davant la progressiva aprovació de diverses directives sobre garanties i drets dels detinguts, sospitosos o acusats d'aplicació al nostre ordenament, la nostra institució no només ha d'adaptar la pràctica diària dels i les professionals a aquesta normativa, sinó que també ha de liderar i impulsar la seva aplicació a tots els espais d'actuació professional, ja siguin comissaries o jutjats", ha apuntat Juan Antonio García Cazorla, degà de la corporació.
 
Lluís Orriols, diputat segon de la Junta de Govern i responsable del grup de treball que ha elaborat el dit protocol ha comentat que "arran de la pràctica diària dels lletrats i lletrades, principalment adscrits al Torn d'Ofici, es va creure necessària la creació d'un grup de treball específic per analitzar la situació dels detinguts als centres de detenció i, si tant la pràctica dels advocats i advocades com la dels agents de l'autoritat, complia amb la legalitat vigent en la matèria. Aquest protocol és fruït d'aquesta anàlisi".
 
La presentació oficial del dit protocol tindrà lloc el proper 5 de març de 2015 a les 19 hores, la Sala d'Actes de l'ICASBD. En el decurs de l'acte, moderat pel degà de la institució, Sr. Juan A. García Cazorla, el responsable del grup de treball, Sr. Lluís A. Orriols Martínez, explicarà el contingut i transcendència d'aquest Protocol i les conseqüències pràctiques que se'n deriven. A més a més, el Col·legi comptarà amb l'Il·lustre presència de l'Excm. Sr. Javier Hernández García, president de l'Audiència Provincial de Tarragona, el qual aprofundirà en el tema de l'aplicació i contingut de les esmentades directives europees, així com de l'Il·lm. Sr. Josep Mª Torras Coll, magistrat de la secció novena de l'Audiència Provincial de Barcelona, el qual ens donarà unes pinzellades sobre les principals novetats de l'anunciada reforma del Codi penal que és a punt d'aprovar-se.
 
LA JUNTA DE GOVERN

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar

Últim@ Instànci@

Últim@ Instànci@

Actualitat

Noticias Jurídicas
 
CICAC Notícies
 
CGAE Actualidad
 
Diario La Ley
 
inmigracion extranjeria