Comissió Regulació Honoraris - Circular núm. 2/07

icasbd_reg_honoraris
PROPOSTES DE L'ICASBD EN RELACIÓ A LA POSTURA DEL CGAE SOBRE ELS CRITERIS ORIENTADORS EN MATÈRIA D'HONORARIS
 
Benvolguts companys,
 
Us adjuntem, per al vostre coneixement i mitjançant l'arxiu adjunt, el contingut de l'acord adoptat unànimement per la Junta de Govern de l'ICASBD en la seva reunió del passat 17 d'abril del 2007, segons el qual assumeix com a pròpies les propostes de l'informe presentat pel president de la Comissió de Regulació d'Hononaris del nostre Col·legi, en relació a la postura del Consejo General de la Abogacía Española sobre els criteris orientadors en matèria d'honoraris professionals.
 
Així mateix, la Junta, a banda de l'oportuna difusió d'aquest informe entre els seus col·legiats, va acordar elevar-lo al CGAE, a fi i efecte que el màxim òrgan de l'advocacia el distribueixi de la manera que consideri més oportuna, comunicació que es va remetre el passat 2 de maig del 2007.
 
Aquest acord troba el seu antecedent en l'anterior adoptat unànimement per la Junta de Govern de l'ICASBD en la seva reunió del passat dimarts 20 de març, publicat com a Circular núm. 1/07 de la Comissió de Regulació d'honoraris.
 
Rebeu una salutació cordial.
 
Sabadell, 7 de maig del 2007
COMISSIÓ DE REGULACIÓ D'HONORARIS
 
IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE SABADELL
INFORME ICASBD HONORARIOS PROFESIONALES CGAE

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar

Últim@ Instànci@

Últim@ Instànci@

Actualitat

Noticias Jurídicas
 
CICAC Notícies
 
CGAE Actualidad
 
Diario La Ley
 
inmigracion extranjeria