Criteris Interpretatius Honoraris

icasbd_reg_honoraris
Us informem que, al marge dels vigents criteris del 2009 i dels anteriors criteris orientadors de 2004 i 2002, a l'apartat de Normativa Interna ? Normativa Professional podeu consultar també els següents criteris interpretatius aprovats per la Junta de Govern, a instància de la Comissió d'Honoraris, i que són actualment d'aplicació.
 
1) NO APLICACIÓ -ALS PARTITS JUDICIALS DE L'ICASBD- DE LA REDUCCIÓ DEL 20% A EFECTE DE LES TAXACIONS DE COSTES PREVISTA AL CRITERI 1.12.2 DELS CRITERIS ORIENTADORS aprovats pel Ple del Consell dels Il·lustres Col.legis d'Advocats de Catalunya el 16 de desembre de 2004 i ratificats per la Junta de Govern del nostre Col·legi en sessió de data 12 d'abril de 2005.
 
2)INTERPRETACIÓ RESPECTE DEL CRITERI 4.1.d) -PROCEDIMENTS SOBRE ARRENDAMENTS- (Criteris orientadors 2004): Quan s'hi exercitin de forma acumulada accions de desnonament per manca de pagament i de reclamació de rendes degudes, la base de càlcul serà la d'una anualitat de renda més la quantitat reclamada en concepte de rendes degudes fins a la seva consignació o pagament o, si escau, fins a la recuperació de la possessió.
 
3) CRITERI INTERPETATIU EN RELACIÓ AMBLES TAXACIONS DE COSTES, pel quals'ha d'aplicar les bases de quantia a les escales de minutació, sense que hi prevalgui, respecte de la part condemnada al pagament de les costes, cap altre mínim que no sigui la quantitat resultant de l'aplicació de la base de càlcul en l'escala corresponent. És a dir, que en aquelles minutes que es presentin per a les taxacions de costes (i només les taxacions, sense que sigui aplicable a les jures de comptes o altres vies de reclamació al client), s'han d'utilitzar criteris de moderació i aplicar les escales i no les quantitats mínimes fixades pels criteris.
 
4) D'altra banda, recordeu que la Junta de Govern, en la seva sessió de 22 de febrer del 2010, va acordar, a proposta de la Comissió de Regulació d'Honoraris de l'ICASBD, i motivat per la necessària adaptació a les prescripcions de la Llei Òmnibus, la DEROGACIÓ expressa dels criteris per ACTUACIONS EXTRAJUDICIALS inclosos en les edicions dels anys 1994, 2002 i 2005 dels criteris orientadors d'honoraris, així com la REDACCIÓ DE DICTÀMENS PREVIS, la qual cosa comportà la derogació de part del Reglament regulador de la prestació dels serveis relacionats amb la revisió, informe i reclamació de minutes d'honoraris professionals per part dels Col·legis d'Advocats.
 
Cordialment,
 
COMISSIÓ D'HONORARIS

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar

Últim@ Instànci@

Últim@ Instànci@

Actualitat

Noticias Jurídicas
 
CICAC Notícies
 
CGAE Actualidad
 
Diario La Ley
 
inmigracion extranjeria