Preguntes freqüents i respostes sobre la presentació telemàtica de demandes i escrits

e justicia cat.png 191393041Us adjuntem el document que ha elaborat el Departament de Justícia amb l'objectiu de facilitar-nos la familiarització amb els mòduls de comunicacions telemàtiques i la resolució dels dubtes que puguin sorgir en el seu funcionament.
 
En aquest document, que vindria a ser una mena de manual o protocol d'ús, es concentren les preguntes més freqüents i les seves respostes sobre l'aplicatiu e.justícia.cat, i el podeu trobar a l'enllaç següent del web de l'Administració de Justícia.
 
Es tracta de preguntes de caràcter tècnic, organitzatiu o procedimental, i estan organitzades en els blocs següents: presentació telemàtica de demandes (TTA), presentació telemàtica d'escrits a jutjats que ja tramiten amb Ejcat (RED totalment telemàtic), presentació telemàtica d'escrits a jutjats que tramiten amb Temis2 (RED "híbrid") i qüestions tècniques de caràcter general.
 
Segons el Departament, el document s'ha dissenyat en base a tots els dubtes i incidències que els diferents col·lectius professionals han fet arribar, i es tracta d'una 1a versió que evolucionarà i serà actualitzada a mida que vagin rebent noves qüestions susceptibles de ser incorporades.
 
Cordialment,
 
Sabadell, 6 de febrer de 2017
COMISSIÓ DE RELACIONS AMB L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

X Jornades Nacionals de Comissions de Relacions amb l'Administració de Justícia: Conclusions

icasbd rel admin justEls passats 2 i 3 de juliol van tenir lloc a Pontevedra les X Jornades Nacionals de Comissions de Relacions amb l'Administració de Justícia, Comissions que estan constituïdes en alguns Col·legis d'Advocats d'Espanya per residenciar molts dels problemes que ens afecten com a professionals en la nostra relació diària amb l'Administració de Justícia i establir un canal de comunicació permanent per a la resolució de problemes de tots els professionals que hi intervenen.
 
A les Jornades van assistir prop de 100 representants de Col·legis d'Advocats d'arreu d'Espanya. Entre ells, i en representació de l'ICASBD, hi va assistir el nostre vicedegà, Sr. Josep Farnés i Costajussà.
 
El propòsit d'aquestes Jornades ha estat analitzar les relacions amb jutjats i tribunals i altres agents que hi intervenen en l'Administració de Justícia, i aconseguir unes conclusions que serveixin de guia per a l'exercici diari de la professió d'advocat.
 
En aquest sentit, a continuació les reproduïm, considerant que poden resultar del vostre interès:

CONCLUSIONES
X Jornadas Nacionales de Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia

Conclusiones sobre el Protocolo de conformidades
 
1.- Necesidad de que el protocolo se acabe implantando en todos los partidos judiciales.
2.- Necesidad de u n Fiscal adscrito/responsable a la ejecución del protocolo en cada Fiscalía.
3.- Necesidad de que el acuerdo de conformidad contemple la fecha del juicio de conformidad y que éste no se demore.
4.- Necesidad de que se implante en todo el territorio la herramienta informática del CGAE para permitir que se pueda utilizar en todos los partidos judiciales, y que se haga difusión de estadísticas de su implantación y aprovechamiento.
5.- Necesidad de que se garantice la confidencialidad de quien acude al mecanismo de conformidades, que no se pueda saber quién se acoge y quien no se acoge al mismo.
6.- Necesidad de que se promueva una reforma legislativa que permita que aquel imputado que se acoja a una conformidad en cualquier fase del procedimiento, se le pueda practicar el beneficio de la reducción del tercio de la pena prevista para juicios rápidos del artículo 801 de la LECRIM.
 
Conclusiones sobre las Directivas europeas de garantía de los detenidos
 
1) Aprobación de un protocolo de actuación de los abogados, a partir de las Directivas de garantías procesales penales: Directivas 2010/64/UE, 2012/13/UE y 2013/48/UE.
2) Instar a los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -y los correspondientes de las Comunidades Autónomas que procedan-, para que al menos asuman los llamados "Modelos indicativos", tanto de la declaración de derechos como el referido a aplicación de u na orden de detención europea, y que se contienen ambos como Anexos I y II de la Directiva 2012/13/UE.
3) Instar a las autoridades competentes para que dentro de plazo, se trasponga la Directi va 201 3/48/UE.
4) En tanto no se haya transpuesto la anterior Directiva del año 2013, instar a los responsables de las Fuerzas y Seguridad del Estado para que se instrumente la efectividad de los derechos y garantías establecidos en las Directi vas.
5) Para la aprobación del Protocolo mencionado en el punto primero, la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia del CGAE asume el compromiso de elevar a los órganos correspondientes del Consejo un borrador para su aprobación.
 
Conclusiones sobre las Comisiones Mixtas
 
1.- Necesidad de la extensión a todo el territorio nacional de las Comisiones RAJ.
2.- Elaborar y difundir un modelo de protocolo para la creación de Comisiones RAJ.
3.- La CRAJ del CGAE asume los siguientes compromisos: recomendar al CGAE las actuaciones pertinentes para la creación de CRAJS en todos los Colegios de España.
 
Cordialment,
COMISSIÓ DE RELACIONS AMB L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Demà entra en vigor la nova taxa judicial catalana

taxesTal com s'ha informat aquest matí des de Secretaria Tècnica amb l'enviament de les novetats legislatives, avui s'han publicat al DOGC, d'una banda, l'Ordre JUS/303/2014, de 13 d'octubre, per la qual s'estableixen el procediment i els terminis d'autoliquidació de la taxa per la prestació de serveis personals i materials en l'àmbit de l'Administració de justícia en els supòsits a què fa referència l'apartat 1 de l'article 3 bis.1.1, del text refós de la Llei de taxes i preus públics, així com la Resolució JUS/2262/2014 que aprova els models oficials d'autoliquidació i estableix les condicions per a la seva presentació.
 
Ambdues disposicions entraran en vigor demà, 16 d'octubre.
 
Us fem també avinent que tant a la pàgina principal del web del Departament de Justícia com al web de l'Administració de justícia, hi figura un bàner que enllaça directament amb la pàgina de les taxes judicials a Catalunya.
 
La pàgina Taxes en l'àmbit de l'Administració de justícia a Catalunya conté tota la informació sobre els tipus de taxes, les preguntes més freqüents, la normativa reguladora i els enllaços amb els formularis.
 
Les pàgines on s'explica cadascun dels tipus de taxes judicials ofereixen informació detallada sobre el procediment per pagar-les (qui ho ha de fer, en quins terminis i com...) i un enllaç cap als tràmits en línia, als quals es pot accedir directament a l'Oficina Virtual de Tràmits i a l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE).
 
 
COMISSIÓ DE RELACIONS AMB L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

El president del TSJC es compromet a reforçar els Jutjats socials de Sabadell a instàncies de l’ICASBD

reunio_tsjc250614Ahir, 25 de juny, el degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell (ICASBD), Sr. Juan Antonio García Cazorla, i el diputat tercer de la Junta de Govern i responsable de Relacions amb l'Administració de Justícia, Sr. Josep Farnés i Costajussà es van reunir amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Sr. Miguel Ángel Gimeno, a la seu de l'Alt Tribunal català, per tractar sobre la problemàtica dels Jutjats Socials al partit judicial de Sabadell.
 
Tant García Cazorla com Farnés van posar de manifest la greu problemàtica que està afectant actualment els jutjats socials del nostre partit judicial, els quals arrosseguen un endarreriment inacceptable (a dia d'avui, en alguns d'ells s'estan assenyalant els judicis per al 2016) que, sens dubte, genera greus perjudicis per als justiciables, més encara en el moment de greu crisi econòmica que estem patint. Davant d'aquesta situació, el president del TSJC va mostrar la seva preocupació i comprensió, arribant-se a l'acord de realitzar un reforç transversal per a tots tres jutjats.
 
Recordem que aquesta reunió arriba després que des del mateix Col·legi d'Advocats s'hagin mantingut ja diferents reunions amb els responsables dels jutjats implicats i amb el jutge degà de Sabadell, Alberto Varona, el qual va confirmar que es va elevar una queixa i sol·licitud de reforç davant la Sala de Govern del mateix Tribunal Superior de Justícia que, segons sembla, va ser tractada en la sessió de l'1 d'abril de 2014, si bé es va resoldre no incorporar cap altre reforç ni actuació en els jutjats socials al marge dels previstos en el Pla que ja va ser aprovat per la Sala de Govern en relació amb les mesures de reforç en la Jurisdicció Social de Catalunya. Ara el president d'aquest òrgan s'ha compromès a revisar aquesta decisió.
 
Al marge d'aquest tema, la reunió va servir també per abordar altres qüestions, com ara la problemàtica de la freqüència de les conduccions de detinguts de la comissaria a les seus judicials. En l'actualitat la posada a disposició judicial de les persones detingudes es realitza una vegada al dia, i des de l'ICASBD es demana que s'ampliï la freqüència d'aquestes conduccions a dues diàries, per evitar així la perllongació de privacions de llibertat més enllà del que sigui estrictament necessari.
 
Igualment, els representants de l'ICASBD van intercanviar opinions amb el màxim representant del TSJC sobre el projecte de reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial. García Cazorla i Farnés van transmetre les reivindicacions de l'Advocacia en relació amb el dit projecte que, de materialitzar-se en els termes actuals, podria privar de jutjats a poblacions com ara Sabadell i Cerdanyola del Vallés. Tanmateix, Gimeno també va evidenciar la preocupació del Poder Judicial en relació amb aquesta reforma legislativa. En concret, i pel que fa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el seu President va posar de manifest el risc que l'Alt Tribunal català pugui veure's buidat del seu caràcter d'òrgan cassacional.
 
El degà de l'ICASBD ha mostrat la seva satisfacció per la bona sintonia mostrada pel màxim òrgan de la Judicatura catalana en relació amb les problemàtiques plantejades des de Sabadell, així com en tot allò que fa referència a les reformes en matèria de Justícia, ja que, segons ha manifestat "la Judicatura i l'Advocacia van de la mà en el seu compromís de preservar l'accés a una Justícia propera i de qualitat per a tots els ciutadans".
 
Igualment, Josep Farnés, com a responsable de Relacions amb l'Administració de Justícia, ha destacat l'acord en matèria de reforç dels jutjats socials com una fita en el treball esmerçat per la Comissió que presideix.

AVUI, Presentació del nou servei de lliurament de documents davant del FOGASA a través de l'ICASBD

icasbd rel admin justUs recordem que AVUI dimecres, 26 de març de 2014, a les 18.30 hores, i amb caràcter previ a la conferència organitzada per la nostra Comissió de Formació i que impartirà el Sr. García Echegoyen sobre contractació en l'àmbit laboral, la Sala d'Actes de l'ICASBD acollirà la presentació del nou servei de lliurament de documents davant del FOGASA, un nou servei implementat recentment i a disposició dels col·legiats i col·legiades de l'ICASBD.
 
L'esmentada presentació anirà a càrrec del vocal de la Comissió de Relacions amb l'Administració de Justícia de l'ICASBD, Sr. Luís Sánchez Frías, qui explicarà als assistents els detalls d'aquest nou servei i del Registre Electrònic del FOGASA, fruït del conveni signat recentment amb aquest organisme.
 
És important que hi assistiu tots els companys i companyes que hi estigueu interessats a fer ús de l'esmentat servei.
 
Cordialment,
 

COMISSIÓ DE RELACIONS AMB L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Vaga de funcionaris de Justícia: Serveis mínims

icasbd rel admin justBenvolguts/des companys/es,
 

Ampliant la informació que des de Secretaria Tècnica ja s'us ha facilitat aquest mateix matí amb l'enviament de les novetats legislatives, us recordem que per demà, 4 de setembre, està anunciada una vaga de funcionaris de Justícia que podria allargar-se diversos dies.

Sense conèixer del cert la incidència que hi pugui tenir aquesta vaga en els jutjats de Sabadell i de Cerdanyola, us passem un quadre amb el llistat amb els serveis essencials mínims establerts legalment.

Tot el qual us comuniquem per al vostre coneixement i efectes.

COMISSIÓ DE RELACIONS AMB L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio 18 19
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar

Últim@ Instànci@

Últim@ Instànci@

Actualitat

Noticias Jurídicas
 
CICAC Notícies
 
CGAE Actualidad
 
Diario La Ley
 
inmigracion extranjeria