Demà entra en vigor la nova taxa judicial catalana

taxesTal com s'ha informat aquest matí des de Secretaria Tècnica amb l'enviament de les novetats legislatives, avui s'han publicat al DOGC, d'una banda, l'Ordre JUS/303/2014, de 13 d'octubre, per la qual s'estableixen el procediment i els terminis d'autoliquidació de la taxa per la prestació de serveis personals i materials en l'àmbit de l'Administració de justícia en els supòsits a què fa referència l'apartat 1 de l'article 3 bis.1.1, del text refós de la Llei de taxes i preus públics, així com la Resolució JUS/2262/2014 que aprova els models oficials d'autoliquidació i estableix les condicions per a la seva presentació.
 
Ambdues disposicions entraran en vigor demà, 16 d'octubre.
 
Us fem també avinent que tant a la pàgina principal del web del Departament de Justícia com al web de l'Administració de justícia, hi figura un bàner que enllaça directament amb la pàgina de les taxes judicials a Catalunya.
 
La pàgina Taxes en l'àmbit de l'Administració de justícia a Catalunya conté tota la informació sobre els tipus de taxes, les preguntes més freqüents, la normativa reguladora i els enllaços amb els formularis.
 
Les pàgines on s'explica cadascun dels tipus de taxes judicials ofereixen informació detallada sobre el procediment per pagar-les (qui ho ha de fer, en quins terminis i com...) i un enllaç cap als tràmits en línia, als quals es pot accedir directament a l'Oficina Virtual de Tràmits i a l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE).
 
A l'Oficina Virtual de Tràmits es poden tramitar en línia la taxa per l'emissió de segona certificació i testimoniatge de sentències i altres documents que consten als expedients judicials i la taxa per la prestació de serveis personals i materials en l'àmbit de l'Administració de justícia.
 
COMISSIÓ DE RELACIONS AMB L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar

Últim@ Instànci@

Últim@ Instànci@

Actualitat

Noticias Jurídicas
 
CICAC Notícies
 
CGAE Actualidad
 
Diario La Ley
 
inmigracion extranjeria