Horari ICASBD divendres 13 d'octubre

icasbd secr tecnicaUs informem que el proper divendres 13 de octubre de 2017 l'horari d'atenció al públic a l'ICASBD serà de 9 a 14 hores.
 
Tot el qual us comuniquem, per al vostre coneixement i efectes.
 
SECRETARIA TÈCNICA

Tributació de l'IVA en el Torn d'ofici: Darreres notícies i accions

icasbd secr tecnicaCom a continuació del que ja us vam informar mitjançant la Circular 3/17, i de tot l'enrenou que s'ha aixecat al voltant del nou criteri establert en la consulta V0179-17, de 25 de gener de 2017, de la Direcció General de Tributs, pel que fa a la tributació per l'IVA dels serveis del Torn d'Ofici, us volem donar compte de les darreres informacions, accions i iniciatives que tant des del sector de l'Advocacia com des del mateix Congrés dels Diputats han esdevingut els darrers dies:
 
1) D'una banda, us adjuntem l'informe jurídic elaborat fa pocs dies pels Serveis Jurídics del CGAE en relació amb aquesta problemàtica.
 
2) Per altra banda, us facilitem també la Proposició no de llei presentada pel Grup Socialista, sobre defensa del Dret a la Justícia Gratuïta i del Torn d'Ofici, i contrària al canvi de criteri de la DGT, perquè es debati properament en seu de la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats.
 
3) Finalment, informar-vos també que des de l'Advocacia institucional s'està treballant de manera intensiva i per diferents vies per reconduir i deixar sense efecte el que es considera un canvi de criteri injustificat i mancat de fonament. En aquest sentit, demà divendres, 10 de febrer, hi ha convocada una reunió de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta del CGAE, en la que es tractarà de manera pràcticament monogràfica aquest tema, mentre que per part del CICAC en l'Ordre del Dia del proper Ple, convocat per al dijous 16 de febrer, s'abordarà igualment aquesta problemàtica de manera prioritària.
 
Així doncs, en aquest moment podem dir-vos que, tot i que en la nota emesa per l'AEAT, s'afirma que els serveis prestats per advocats i procuradors als beneficiaris del dret a l'AJG estaran subjectes i no exempts de l'IVA, havent de repercutir en factura l'IVA al tipus impositiu general del 21% al destinatari de la prestació del servei, i sent la base imposable la retribució que percebin amb càrrec a fons públics per la seva intervenció en el corresponent procediment, caldria recordar que, segons la doctrina seguida per la mateixa DGT en matèria d'IVA, es considera destinatari de les operacions aquell per a qui l'empresari o professional realitza el lliurament de béns o prestació de serveis gravada per l'impost, i que ocupa la posició de creditor en l'obligació (relació jurídica) en la qual el referit empresari o professional és deutor, i de la qual el servei constitueix la prestació (CV2647-16, de 14 de juny de 2016). I aquesta doctrina es manté en matèria d'assistència jurídica gratuïta (v. CV1870-07, d'11 de setembre de 2007), afirmant que "el destinatari de la prestació de serveis en el torn d'ofici és el Ministeri de Justícia/Dep. de Justícia a través del corresponent Col·legi d'Advocats".
 
Per tant, la referida nota de l'AEAT ha de ser interpretada a la vista del resolt per la DGT, ja que, tal com preveu l'article 12.3 de la Llei 58/2003, general tributària, les disposicions interpretatives o aclaridores dictades pels òrgans de l'Administració Tributària als quals es refereix l'article 88.5 de la Llei tindran efectes vinculants per als òrgans i entitats de l'Administració Tributària encarregats de l'aplicació dels tributs, expressió amb la qual es fa referència a la Direcció General dels Tributs i no a l'AEAT. Aquesta, com a conjunt d'òrgans encarregats de l'aplicació dels tributs, està incardinada en el supòsit de l'article 89.1 LGT, en virtut del qual la contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants, en els termes previstos en aquest article, per als òrgans i entitats de l'Administració tributària encarregats de l'aplicació dels tributs en la seva relació amb el consultant. Mentre no es modifiqui la legislació o la jurisprudència aplicable al cas, s'aplicaran al consultant els criteris expressats en la contestació, sempre que la consulta s'hagués formulat en el termini al qual es refereix l'apartat 2 de l'article anterior i no s'haguessin alterat les circumstàncies, antecedents i altres dades recollides en l'escrit de consulta. Els òrgans de l'Administració tributària encarregats de l'aplicació dels tributs hauran d'aplicar els criteris continguts en les consultes tributàries escrites a qualsevol obligat, sempre que hi hagi una identitat de fets i circumstàncies amb els de la contestació a la consulta. Aquesta subjecció ha estat reiteradament afirmada pel Tribunal Econòmic-Administratiu Central, (Res. de 15 de desembre de 2105, dictada en unificació de doctrina).
 
En definitiva, des de l'Advocacia es continuarà treballant fins garantir que el manteniment del règim legal de no aplicació l'IVA al servei d'assistència jurídica gratuïta.
 
Tan aviat com tinguem més novetats sobre aquesta qüestió, us informarem.
 
Cordialment,
LA JUNTA DE GOVERN

Horari ICASBD 5 de gener: de 9 a 14 hores

icasbdUs informem que DEMÀ dijous, 5 de gener de 2017 (vigília de Reis), l'horari d'atenció al públic de l'ICASBD excepcionalment serà de 9 a 14 hores.
 
Cordialment,
SECRETARIA TÈCNICA

Pòlissa d'Assegurança de RC professional 2017-2019

icasbd secr tecnicaUs informem, segons ens ha avançat la correduria d'assegurances en relació amb la renovació de la pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil professional, que enguany s'ha negociat amb la companyia un projecte nou a 3 anys (2017-2019), per poder assumir de manera progressiva i poc traumàtica per als/a les col·legiats/des l'obligada actualització de les primes que afecta totes les companyies del mercat assegurador, motivada per l'increment exponencial de sinistralitat patit els darrers anys en del ram de la Responsabilitat Civil Professional.
 
Com sabeu, ens els últims 4 anys no hi ha hagut pràcticament cap increment en el cost de la vostra prima, tot i que s'han mantingut i, fins i tot, incrementat l'àmbit de cobertures a favor dels/de les col·legiats/des de l'ICASBD.
 
Malgrat aquesta tendència generalitzada del sector assegurador de pujar tant les quotes individuals com les de les societats professionals, com us dèiem, la corredoria d'assegurances vinculada a l'ICASBD ha aconseguit pactar amb la companyia que aquest obligat increment s'apliqui de manera gradual durant els 3 propers anys, a fi i efecte que l'any 2019 estigui equiparada als preus reals de mercat del sector.
 
Tenint en compte això, les primes pactades per a aquest nou trienni son :
 
2017 Prima total anual: 248 €
2018 Prima total anual: 298 €
2019 Prima total anual: 348 €
 
Recordeu que, tal com s'ha vingut fent els darrers anys, per al 2017 la prima (248 €) també es fraccionarà en 2 pagaments, que us girarem pel vostre compte els mesos de febrer i juny.
 
Les cobertures (principals) de la pòlissa continuen sent:
 
- R. C. PROFESSIONAL: 1.400.0000 € per sinistre/any (amb una franquícia de 600 € només per als sinistres relacionats amb activitats de les branques fiscal, laboral o administrador de finques).
 
- R. C. de Bufets i Societats Professionals UNIDISCIPLINARS d'advocats: 1.000.000 € per sinistre/any
 
En definitiva, unes condicions i cobertures que, tot i l'obligada actualització de la prima durant els 3 propers anys als preus de mercat, continuen sent força avantatjoses i difícils d'igualar al mercat assegurador, redundant en un benefici directe per als col·legiats i col·legiades de l'ICASBD.
 
Cordialment,
SECRETARIA TÈCNICA

Horari ICASBD, demà dimarts, 11 d'octubre: de 9 a 14 hores

icasbdUs informem que DEMÀ dimarts, 11 d'octubre de 2016 (vígilia de la Festivitat del 12 d'octubre), l'horari d'atenció al públic de l'ICASBD excepcionalment serà de 9 a 14 hores.
 
Cordialment,
SECRETARIA TÈCNICA

Dijous 26: Conferència/taula rodona "10 anys de la Llei integral contra la violència de gènere. Avanços, buits i reptes de futur"

icasbd vido 2Us adjuntem arxiu amb el Programa d'Actes de Commemoració del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones (25 de novembre) que tindran lloc a Sabadell i en els què l'ICASBD, a través de la Comissió VIDO, hi tindrà una participació activa.
 
A banda d'altres accions, l'ICASBD ha programat una Conferència/Taula Rodona, que tindrà lloc el dijous 26 de novembre, a les 19 hores, a la Sala d'Actes col·legial, sota el títol: "10 ANYS DE LA LLEI INTEGRAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. AVANÇOS, BUITS I REPTES DE FUTUR ", en la qual representants dels diferents àmbits professionals, socials i polítics valoraran, des de la seva pròpia perspectiva, els encerts i mancances d'aquests 10 anys de vigència de la norma, així com les necessitats i perspectives de futur respecte aquesta xacra social.
 
Us informem que l'assistència a aquesta interessant sessió, oberta també a la ciutadania, és lliure i gratuïta per a tots els col·legiats /des de l'ICASBD.
 
Cordialment,
 
SECRETARIA TÈCNICA

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio 18 19
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar

Últim@ Instànci@

Últim@ Instànci@

Actualitat

Noticias Jurídicas
 
CICAC Notícies
 
CGAE Actualidad
 
Diario La Ley
 
inmigracion extranjeria