L'Execució de diligències d'embargament per part dels col·legis ha de ser en sentit estricte

Pel seu interès i transcendència, us informem que la Direcció General de Tributs, en resposta a un Col·legi d'Advocats, ha publicat la consulta vinculant V1572-14, segons la qual les diligències d'embargament (sobre les retribucions dels lletrats del TOAD) han d'executar-se en els seus estrictes termes i, en conseqüència, no correspon al pagador, en aquest cas el Col·legi, entrar a valorar si l'acte administratiu o l'actuació tributària que determina el deute o la diligència rebuda incorren en errors materials o si s'ajusten o no a Dret.
 
Així, si eventualment el Col·legi d'Advocats incompleix l'ordre d'embargament rebuda podrà incórrer en la responsabilitat solidària de l'art. 42.2 Llei 58/2003 (LGT), la qual cosa correspondrà valorar en exclusiva a l'òrgan gestor competent.
 
És el deutor tributari quI està facultat per oposar-se a les diligències d'embargament interposant dintre del termini i en la forma escaient el corresponent recurs o reclamació econòmica administrativa, podent al·legar contra aquestes diligències únicament els motius taxats d'oposició de l'article 170.3 de la Llei 58/2003, general tributària.
 
Podeu accedir al contingut de la consulta vinculant a través d'aquí.
 
Cordialment,
 
COMISSIÓ DEL TOAD

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar

Últim@ Instànci@

Últim@ Instànci@

Actualitat

Noticias Jurídicas
 
CICAC Notícies
 
CGAE Actualidad
 
Diario La Ley
 
inmigracion extranjeria