El Col·legi d’Advocats de Sabadell posa en marxa dos nous punts d’Informació en deutes derivats de l’habitatge

IMG 3115La setmana vinent entraran en funcionament els punts de Servei d'Informació en Deutes de l'Habitatge (SIDH) ubicats als ajuntaments de Barberà del Vallès i Montcada i Reixac, que seran atesos per lletrats i lletrades especialitzats del Col·legi d'Advocats de Sabadell, en coordinació amb els serveis d'atenció al ciutadà d'aquests consistoris.
 
Tal i com ha explicat el Responsable del Torn d'Ofici de la institució col·legial, Sr. Marc Remolà, "aquest servei, de caràcter social i gratuït per als destinataris, és fruit del conveni signat recentment entre el Col·legi d'Advocats i la Diputació de Barcelona perquè, de manera coordinada amb altres organismes i entitats (Ofideute i l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat), s'intenti donar resposta efectiva al greu problema social d'aquelles famílies o persones en risc d'execució hipotecària que es troben empadronades als termes municipals dels ajuntaments de la demarcació adherits al conveni". D'aquesta manera es pretén evitar, sempre que sigui possible, la pèrdua de l'habitatge habitual per no poder fer front al pagament dels préstecs, en la seva condició de deutors directes o d'avaladors de l'hipoteca corresponent, ha puntualitzat Remolà.
 
L'objectiu passa per oferir a aquests ciutadans un servei d'informació, assessorament i intermediació de proximitat en l'àmbit hipotecari, mitjançant una acció coordinada entre tots els organismes intervinents i a través d'un circuit d'actuació específic que inicia l'advocat/da en el punt SIDH mitjançant una entrevista concertada amb la persona/família afectada, que es pretén que culmini amb una solució consensuada amb l'entitat bancària que eviti situacions d'exclusió social per motiu residencial. En els casos de procediments judicials ja oberts, es derivarà amb caràcter urgent l'afectat al Servei d'Orientació Jurídica per tramitar, si escau, el benefici de justícia gratuïta (advocat d'ofici) i, d'aquesta manera procurar-li la defensa dels seus interessos davant la instància judicial.
 
Les persones que es derivin al SIDH des dels serveis socials o d'atenció ciutadana de cada ajuntament seran entrevistades i assessorades pel lletrat/da, qui analitzarà les circumstàncies concurrents en cada supòsit concret i, si escau, elaborarà una proposta de modificació de les condicions del deute que serà tramesa a Ofideute, a fi i efecte d'endegar la mediació amb l'entitat financera corresponent.
 
El degà del Col·legi d'Advocats, Sr. Juan Antonio García Cazorla, ha volgut incidir en que "la posada en funcionament d'aquests nous punts SIDH evidencia novament el compromís de la nostra institució amb els problemes reals de la societat i, molt especialment, amb la defensa d'aquelles persones que resulten més vulnerables als efectes d'aquesta terrible crisi".
 
Fruït d'aquest compromís, García Cazorla ha comentat que, tot i que de moment s'han establert aquests dos punts SIDH (l'un, a l'Ajuntament de Barberà del Vallès, i l'altre, al de Montcada), des de la Diputació s'està negociant perquè properament s'hi pugui afegir un tercer consistori, que també seria atès per lletrats i lletrades del Col·legi d'Advocats de Sabadell.
 
Premsa ICASBD

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar

Últim@ Instànci@

Últim@ Instànci@

Actualitat

Noticias Jurídicas
 
CICAC Notícies
 
CGAE Actualidad
 
Diario La Ley
 
inmigracion extranjeria