Protocol de bones pràctiques en relació amb els drets dels detinguts/acusats/imputats

icasbdArran de l'aprovació de les Directives 2010/64/UE, de 20 d'octubre de 2010, la 2012/13UE, de 22 de maig de 2012, i la 2013/48UE, de 22 d'octubre de 2013, del Parlament Europeu i del Consell, que suposen un reforç efectiu dels drets dels detinguts, sospitosos i acusats en procediments penals, des del Col·legi d'Advocats de Sabadell (ICASBD) s'ha cregut necessari elaborar i difondre entre el seu col·lectiu un Protocol o Guia de Bones Pràctiques, amb la finalitat que la tasca professional de l'advocat s'adeqüi a la lletra i esperit d'aquestes directives, que comporten un canvi en l'aplicació efectiva dels drets dels detinguts, sospitosos i/o acusats.
 
A continuació podeu consultar el text del dit protocol, en castellà i català:
 


BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar