Secretaria

En les diferents delegacions del Col·legi, el personal administratiu ofereix al col·legiat i al ciutadà un servei d’atenció personalitzada, in situ, per telèfon o per fax, sobre totes les qüestions relacionada amb la gestió col·legial i professional.
 
Des de Secretaria es facilita als nous col·legiats, des del mateix moment de la seva incorporació, una primera presa de contacte amb el Col·legi i se li proporciona la informació i documentació necessàries per accedir als serveis que li ofereix.
 
Col·legiacions (Seu central, carrer de Lacy)
 
central secretaria 02D’acord amb l’article 544 de la LOPJ, l’article 11 de l’Estatut General de l’Advocacia, l’article 9 del Codi de l'Advocacia Catalana i les lleis catalana i estatal de col·legis professionals, per exercir l’advocacia és requisit indispensable estar incorporat al col·legi d'advocats corresponent.
 
La incorporació a un únic Col·legi, el del domicili professional únic o principal de l'advocat, és suficient per poder exercir a tot l'Estat, sens perjudici dels requisits en matèria de comunicacions d’actuacions professionals que tinguin lloc fora de l'àmbit territorial de col·legiació (art. 17 EGA).
 
D’altra banda, el RD 936/2001, de 4 d'agost, estableix que els advocats d'altres Estats membres de la UE que pretenguin exercir de forma permanent a Espanya han d'inscriure’s prèviament davant de l'autoritat competent, que serà el Col·legi d'Advocats corresponent al domicili professional únic o principal en el territori espanyol.
 
El personal administratiu de l’ICASBD, a banda de tramitar les sol·licituds d’incorporació corresponents i donar-ne l’oportú trasllat a la Junta de Govern, facilita a l’interessat des d’un primer moment tota la informació quant als requisits personals, documentació que cal aportar i les quotes i taxes aplicables.
 

Tasques relacionades amb la col·legiació (Seu central)

 • Baixes i reincorporacions
 • Canvis d’adscripció exercent/no exercent
 • Canvis de domicili professional i/o telèfon/fax/correu electrònic
 • Modificació de les dades bancàries
 • Carnets col·legials
 • Seguiment i control liquidació quotes col·legials
 • Assegurança de responsabilitat civil professional 

Altres serveis de Secretaria (Seu central)

 • Sol·licituds de certificats
 • Passis a presons
 • Reconeixements de signatures
 • Habilitacions defensa assumptes propis
 • Comunicacions d’actuació professional
 • Impresos

Registres d’advocats (Seu central)

 • Registre d'Advocats Comunitaris
 • Registre de Societats Professionals d’Advocats
 • Registre d’Advocats Administradors Concursals
 • Registre d’Advocats Comptadors-Partidors
Borsa de treball (Seu central, carrer de Lacy)
 
Aquest servei gratuït pretén facilitar als advocats en exercici, graduats en dret i estudiants d’últim curs del grau de dret, l’accés al món laboral i professional o la recerca de noves possibilitats professionals. També persegueix que aquells advocats, entitats o empreses que necessitin localitzar persones de les esmentades anteriorment, tinguin un lloc on poder trobar-les de manera pràctica i ràpida.
 
Les entitats, empreses i advocats que necessitin els professionals inclosos a la Borsa de Treball, poden sol·licitar-ho mitjançant un escrit en el qual han d’especificar les característiques del lloc requerit i el perfil de la persona que busquen. El Col·legi cercarà d’entre totes les persones incloses a la Borsa les que més s’ajustin al perfil professional sol·licitat i facilitarà a l’interessat totes les dades de la persona triada.
 
No obstant això, aquelles entitats, empreses o advocats que vulguin contractar directament personal inclòs a la Borsa de Treball, poden demanar també que se’ls facilitin totes les dades d’aquelles persones incloses en el servei, sense selecció prèvia per part de l’ICASBD.
 
Servei de ToguesServei de togues (Seu dels Jutjats de l'Eix Macià i delegació de Cerdanyola)
 
El Col·legi facilita a tots els advocats que ho precisin, una toga per a les actuacions davant dels jutjats.
 
Serveis de fotocòpies i fax (a les 3 seus)
 
Els col·legiats que ho precisin, poden utilitzar les màquines de reprografia que hi ha a cadascuna de les delegacions, així com el servei de fax.

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio 18 19
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar
 
Política de Qualitat

Iurisline - Formació Online

Iurisline
Col·legiats Sabadell
directori seus
Col·legi Procuradors
 
centre suport professional
cflabs
sudespacho net