Història

L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell, fundat el 30 d'octubre de 1905, constitueix una corporació de dret públic, de caràcter professional, emparada per la Llei i reconeguda per l'Administració Central de l'Estat i la Generalitat de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia, i amb plena capacitat per a assolir les seves finalitats.
 
Compta amb una seu central al carrer de Lacy, número 15 de la ciutat de Sabadell, així com 2 delegacions més, a l'edifici del Jutjats de Sabadell i a Cerdanyola del Vallès.
 
L'àmbit territorial del Col·legi és el de l'històric partit judicial de Sabadell, que avui coincideix amb els de Sabadell i Cerdanyola del Vallès.
 
La nostra corporació, ja centenaria, ha esdevingut i continua sent un pilar institucional bàsic dins la història i el desenvolupament jurídic i social locals, alhora que una veu consolidada dins del marc nacional i estatal de la professió.
 
Membres de les Juntes de Govern de l'ICASBD al llarg de la història
[1] Després de l'ascens de Marquet al deganat, l'any 1913, no consta cap lletrat en qualitat de diputat primer. Aquesta circumstància continuaria fins al 1915, any en què Josep Duran tornaria a exercir el càrrec.

[2] El càrrec de diputat cinquè substituiria el de comptador a partir de la reforma estatutària de 2003.

[3] Fins al 1956 el càrrec de bibliotecari s'exercí de manera conjunta amb el de comptador. En el període 1957–1962 apareix per primer cop de forma independent, per tornar a exercir-se de forma conjunta fins al 1993. A partir d'aquest moment es tornà a desglossar, i resta separat fins a l'actualitat.
Degans del l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell 1. Il·lm. Sr. Josep Cirera Sampere (1905-1912)
2. Il·lm. Sr. Llorenç Marquet Riera (1913-1924)
3. Il·lm. Sr. Gabriel Casals Pena (1924-1956)
4. Il·lm. Sr. Lluís Molins Voltà (1956-1957)
5. Il·lm. Sr. Lluís Casals García (1957-1962)
6. Il·lm. Sr. Juan Lozano Prieto (1963-1967)
7. Il·lm. Sr. Antoni Tarradellas Ayet (1968-1972)
8. Il·lm. Sr. Ramon Girbau Camps (1973-1977)
9. Il·lm. Sr. Josep Maria Castro Millán (1978-1982)
10. Il·lm. Sr. Josep Ricard Rovira Esteban (1983-2000)
11. Il·lm. Sr. Manuel Hernández Martín (2001-2008)
12. Il·lm. Sr. Juan Antonio García Cazorla (2009-...)
Diputat Primer
1. Sr. Josep Duran Tuloch (1905-1906 i 1915-1918)
2. Sr. Llorenç Marquet Riera (1909-1913) [1]
3. Sr. Gabriel Casals Pena (1919-1924)
4. Sr. Joan Vivé Argelaguet (1924-1936)
5. Sr. Joan B. Marí Corominas (1940-1957)
6. Sr. Emili Moragas Badia (1958-1962)
7. Sr. Lluís Casals García (1963-1971)
8. Sr. Josep Vila Pagès (1972-1977)
9. Sr. Juan Lozano Prieto (1978-1982)
10. Sr. Joan Hernández Olivé (1983-1987)
11. Sr. Jorge M. Llamas Romay (1988-1995)
12. Sr. Ramon Blasi Pujol (1996-1998)
13. Sr. Juan A. García Cazorla (1998-2008)
14. Sra. Carme Sala Picón (2009-2012)
15. Sr. Josep Farnés Costajussà (2012...)
Diputat Segon 1. Sr. Francesc d'A. Barata Planas (1905-1908)
2. Sr. Josep Duran Tuloch (1909-1915)
3. Sr. Joan Vivé Argelaguet (1917-1924)
4. Sr. Pere Pascual Salichs (1924-1945)
5. Sr. Àngel Molins de Mur (1945-1950)
6. Sr. Juan Lozano Prieto (1950-1956 i 1972-1976)
7. Sr. Antoni Tarradellas i Ayet (1956-1957)
8. Sr. Fèlix Gómez Maya (1957-1962)
9. Sr. Josep Vila Pagès (1963-1965)
10. Sr. Ramon Girbau Camps (1966-1972)
11. Sr. Marià Puigdomènech Mas (1976-1985)
12. Sr. Jaume Moix Casadevall (1986-1988)
13. Sr. Esteve M. Faus Mompart (1988-1992)
14. Sr. Antoni García Fochs (1993-1996)
15. Sra. Núria Gorro Cabau (1997-2000)
16. Sra. Mercè Arderiu Usart (2001-2002)
17. Sr. José Cánovas Moreno (2003-2008)
18. Sra. Marta Puig Girbau (2009-2012)
19. Sr. Lluís Alfons Orriols Martínez (2012-2016)
Diputat Tercer
1. Sr. Antoni Guàrdia Carreras (1986-1992)
2. Sr. Salvador Ustrell Vilatersana (1993-1997)
3. Sr. Josep Ramon Tortajada Monllor (1998-2002)
4. Sr. Francesc Xavier Sánchez Fernández (2003-2008)
5. Sr. Josep Farnés Costajussà (2009-2012)
6. Sr. Jaime Lapaz Castillo (2012-...)
Diputat Quart 1. Sr. Manuel Hernández Martín (1993-2000)
2. Sra. Maria Jesús Armijo Solís (2001-2004)
3. Sr. Ricard Andreu Mas (2004-2008)
4. Sr. Lluís Alfons Orriols Martínez (2009-2012)
5. Sr. Marc Remolà Navarro (2012-2014)
Diputat Cinquè [2]
1. Sr. Ferran Moreno Castillón (2003-2004)
2. Sra. Carme Sala Picón (2004-2008)
3. Sr. Antonio Cánovas Gil (2009-2012)
4. Sra. Isabel García Ruíz (2012-...)
Diputat Sisè 1. Sra. Irene Gómez Calderó (2012-...)
Tresorer
1. Sr. Josep Llobet Sanjuan (1905-1936)
2. Sr. Lluís Molins Volta (1940-1956)
3. Sr. Lluís Casals García (1956-1957)
4. Sr. Ramon Girbau Camps (1957-1965)
5. Sr. Josep García Fontanet (1966-1972)
6. Sr. Manuel Garriga Miralles (1971-1975)
7. Sr. Antoni Quintana Petrus (1976-1980)
8. Sr. Alfonso Pareja Gabarró (1981-1982)
9. Sr. Antoni Guàrdia Carreras (1983-1985)
10. Sra. Mercedes Jiménez Mera (1986-1996)
11. Sr. Fernando Prida Carballeira (1997-2008)
12. Sr. Ricard Andreu Mas (2009-2012)
13. José Miguel García Gallego (2012-...)
Bibliotecari [3]
1. Sr. Salvador Griera Vila (1951-1956)
2. Sr. Miquel Forrellad Solà (1956-1967)
3. Sr. Joan F. Borguño Casabayó (1968-1972)
4. Sr. Josep García Fontanet (1973-1975)
5. Sr. Joan Gracia Giner (1976-1980)
6. Sr. Jorge M. Llamas Romay (1981-1985)
7. Sra. Mariona Torra Cot (1986-1990)
8. Sr. Manuel Hernández Martín (1991-1992)
9. Sr. Llorenç Pellicer Sanz (1993-2002)
10. Sra. Esther Borràs Pérez (2003-2006)
11. Sra. Marta Puig Girbau (2006-2008)
12. Sra. M. Teresa Puig Amat (2009-2012)
13. Sra. Eulàlia Barros Navines (2012-...)
Comptador 1. Sr. Juan Lozano Prieto (1957-1962)
2. Sr. Ricard Royo Manent (1993-1999)
3. Sr. Ferran Moreno Castillón (1999-2003)
Secretari
1. Sr. Gabriel Casals Pena (1905-1907)
2. Sr. Josep Duran Tuloch (1908)
3. Sr. Joan Vive Argelaguet (1909-1917)
4. Sr. Pere Pascual Salichs (1917-1924)
5. Sr. Joan B. Mari Corominas (1924-1936)
6. Sr. Antoni Tarradellas Ayet (1940-1956)
7. Sr. Salvador Griera Vila (1956-1962 i 1967-1972)
8. Sr. Emili Moragas Badia (1963-1967)
9. Sr. Josep M. Castro Millán (1973-1977)
10. Sr. Jacinto Román Fernández (1978-1982)
11. Sr. Isidro Losada Martínez (1983-1984)
12. Sr. Jorge M. Llamas Romay (1985-1987)
13. Sr. Jaume Buxó Reynals (1988-1996)
14. Sr. Manuel Ballesteros Fernández (1997-2000)
15. Sr. Eduard Borràs Finestres (2001-2004)
16. Sr. José Miguel García Gallego (2004-2012)
17. Sr. Joan B. Badia Gauchia (2012-...)

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio 18 19
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar
 
Política de Qualitat

100 anys

La història de la nostra institució la podeu trobar recollida en l'obra "Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell. 100 anys", elaborada pel nostre Bibliotecari, Sr. Àlex Trujillo.
 
100 anys
 
Cartell del Centenari, obra de l'artista sabadellenc Agustí Puig