ICASBD


El col·legi - Transparència ICASBD- Acords de Junta de Govern

Acords 2022


Acords 2022

GENER 2022
No renovar les actuals pòlisses d’assegurança de les delegacions als Jutjats de Cerdanyola i de Sabadell, ni la del local de la Rambla Montserrat, i contractar-les amb una altra companyia.
Convocar una reunió entre els membres de Junta i dos treballadors de l’ICASBD.
Aprovar que en relació a les noves quotes i drets de col·legiació de I’ICASBD, que es van aprovar a la darrera Junta General Ordinària, es pugui incorporar un règim transitori per a aquells col·legiats/des que l’any passat van complir de 70 a 72 anys i que ja no estaven pagant la quota col·legial de l’ICASBD, per tal que no se’ls apliqui retroactivament una disposició que els resulta desfavorable.
Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió d’Honoraris.
Canviar d’empresa de manteniment informàtic.
Aprovar la contractació de l’expedient digital de l’advocacia, si bé condicionada a la despesa mensual.
Inscriure una col·legiada en el Registre de Mediadors de l’ICASBD, i en el SOM de Sabadell i Cerdanyola.
Aprovar una resolució en resposta a un company.
Aprovar les resolucions i informes de la Comissió TOAD.
Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
Aprovar el dictamen que presenta la Comissió d’Honoraris.
Aprovar la incorporació de 2 companys com a nous membres de la Comissió de Formació.
Establir la retribució de la direcció de l'EPPA d'acord amb la reformulació feta a partir del curs 2021-2022.
Aprovar, en virtut del conveni de delictes d’odi vigent, l’assistència d’un lletrat ICASBD per a la personació de l’Ajuntament de Sabadell com a acusació popular en un cas.
Donar de baixa com a integrant de la Comissió VIGE una companya, i aprovar la incorporació d’una altra companya com a membre de l’esmentada Comissió.
Aprovar la inscripció d’una societat professional en el Registre de Societats Professionals ICASBD.
No aprovar una proposta elevada per un col·legiat.
 Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.

FEBRER 2022
Aprovar la signatura d'un conveni amb pràctiques amb la UAB per a una alumna del Màster de l’Advocacia, perquè faci 150 hores de pràctiques al SOJ de Cerdanyola.
Aprovar les resolucions de la Comissió TOAD.
Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió d’Honoraris.
Aprovar fer-li a una treballadora de l’ICASBD un contracte en pràctiques.
Aprovar la transformació en indefinit del contracte temporal d’una treballadora de l’ICASBD.
Aprovar l’assistència d’una diputada de la Junta a les properes Jornades d’Estrangeria que han de tenir lloc a Granada els dies 21 i 22 d’abril de 2022.
Aprovar la incorporació d’una diputada de la Junta als grups de treball d’organització TOAD i Dret de Defensa dels Estrangers del CGAE.
Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
Aprovar que un diputat de la Junta formi part de la Taula d’Habitatge de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
Eliminar totes les impressores individuals de les seus col·legials, imprimint tot a través de les fotocopiadores ubicades a cada seu.
Substituir unes llicències de software ofimàtic per una altra versió, a un preu pràcticament semblant, de majors prestacions.
Aprovar les propostes de resolució de la Comissió TOAD.
Aprovar els expedients que presenta la Comissió de Deontologia.
Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió d’Honoraris.
Establir un protocol de comunicació de les defuncions dels col·legiats/des a les diferents instàncies judicials, així com a altres organismes i procuradors d’altres partits judicials als de Sabadell i Cerdanyola.
Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
Aprovar una sol·licitud d'exempció temporal de quotes sol·licitada per una companya que recentment ha estat mare.
Aprovar la sol·licitud d'utilització del logo CAS per part d’un col·legiat.

MARÇ 2022
Fixar l’Acte d’Imposició de Togues 2022 de l’ICASBD el dia 10 de juny de 2022, a les 18.30 h., a l’Auditori de Caixa Sabadell, i el pica-pica als Jardins de la mateixa Caixa Sabadell.
Contractar amb un empresa de reprografia el leasing per a les fotocopiadores de les delegacions de l’Eix i Cerdanyola.
Aprovar la realització dels pins commemoratius per als companys/es que han assolit els 25 i 50 anys de col·legiació a l’ICASBD.
Aprovar els informes i resolucions de la Comissió TOAD.
Aprovar la relació que presenta la Comissió TOAD, sobre altes, baixes, reincorporacions, suspensions i excedències en els diferents torns i el SOJ, amb efectes del 2n trimestre 2022.
Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió d’Honoraris.
Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
Aprovar la incorporació d’un lletrat en el Llistat d'Administradors Concursals de l’ICASBD.
Adoptar determinats acords en relació amb la presentació d’un recurs contenciós administratiu que ha d’interposar l’ICASBD contra una resolució del Departament de Justícia de la Generalitat.
Aprovar la manera en què es portarà a terme la substitució temporal d’una membre del personal.
Aprovar, com a acció dirigida a prestar un millor servei al col·legiat/da, que, amb efectes de l’1 de juliol de 2022, a tots els alumnes de l’EPPA que finalitzin en curs, se’ls hi regali una toga.
Sol·licitar a la corredoria d’assegurances un llistat actualitzat dels membres de comissions ICASBD inclosos en la pòlissa d’accidents.
Analitzar un llistat de recomanacions que ha fet l’auditor extern.
Aprovar un nou model de memòria anual, que serà més visual.
Aprovar els informes i resolucions de la Comissió TOAD.
Aprovar la relació que presenta la Comissió TOAD, sobre altes, baixes, reincorporacions, suspensions i excedències en els diferents torns i el SOJ, amb efectes del 2n trimestre 2022.
Aprovar els expedients de la Comissió de Deontologia.
Autoritzar les sol·licituds d’aportació de comunicacions entre lletrats presentades per dos lletrats.
 Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió d’Honoraris.
Aprovar la contractació de les màquines de reprografia de les delegacions als edificis judicials de Sabadell i Cerdanyola amb una altra empresa, comunicant de forma immediata la no renovació dels contractes vigents.
Aprovar les propostes que presenta el president de la Comissió de Tecnologia-Informàtica.
Aprovar sol·licitar pressupost per a una millora de la Sala d'Actes que permeti una formació en format d'entrevista-xerrada, evitant així el format permanent de lliçó magistral dels ponents.
Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
Aprovar la incorporació al Llistat d'Administradors Concursals d’un col·legiat.    

ABRIL 2022
Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD.
Aprovar els expedients de la Comissió de Deontologia.
No aprovar la sol·licitud d’una treballadora de l’ICASBD.
Aprovar la programació/timing de l’acte del 21 d’abril de la Comissió de Llengua Catalana.
Fixar el 15 de juliol de 2022 com a data per al Sopar dels Advocats d’enguany.
Autoritzar la utilització del logo “CAS” per part de dos col·legiats/des.
Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
Aprovar la separació de la Comissió d’Assegurances, Contractació i Manteniment Edifici en tres comissions diferenciades: Assegurances, Contractació i manteniment de serveis no tecnològics i Contractació i manteniment de serveis tecnològics.
Aprovar la pròrroga fins el 31/07/2022 de les mesures de prevenció del risc de contagi del COVID entre els treballadors en els centres de treball de l ́ICASBD.
Aprovar els informes i propostes de resolució de la Comissió TOAD.
Aprovar l’expedient de la Comissió de Deontologia.
Aprovar els dictàmens que presenta la Comissió de Taxació de Costes i Jures de Comptes.
Aprovar que Joves Advocats “JAS” organitzi el proper 25/05 a les 17 h. un Taller pràctic sota el nom: Eines per començar a exercir l'advocacia, a la Sala d’Actes.
Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis de situació en el cens col·legial que presenta el secretari.
Aprovar que en l’Acte d’Imposició de Togues 2022 es faci menció de la gent que ens ha deixat aquests tres anys, i també fer un recordatori en l’acte d’inici del proper curs de la EPPA.

TornarTelèfon:
93 726 53 55

Copyright © 2022 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A
Inventari d'activitats de tractament de dades personals
Avís legal - Política de privacitat i cookies - Mapa web - Produït per Anunzia

NEWSLETTER:
Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail:

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.