L’APDCAT conclou que determinades eines d’emmagatzematge al núvol no adequades per a l’ús professional de l’advocat

icasbd informaticaL'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) ha resolt una consulta adreçada per la Comissió d'Informàtica i TIC del Col·legi d'Advocats de Sabadell (ICASBD) sobre l'ús de determinades eines d'emmagatzematge "al núvol", molt populars en l'actualitat, com són per exemple Google Drive, Microsoft Onedrive o Dropbox, en el sentit de considerar que les mateixes no són adequades per a l'activitat diària de les advocades i els advocats.
 
Així, segons es pot extreure de la lectura de l'extens informe de data 28 de març de 2014, que ha emès la màxima autoritat catalana en matèria de protecció de dades, l'adhesió de les empreses prestadores d'aquests serveis als principis de l'acord "U.S.-E.U. Safe Harbor" pressuposa que les dades emmagatzemades en els dits serveis Google Drive, Microsoft Onedrive o Dropbox, seran tractades amb determinades garanties i condicions de seguretat. Tot i així, i segons han comentat els impulsors de la consulta, Antoni Cánovas, president de la citada Comissió d'Informàtica i TIC de l'ICASBD, i l'advocat expert en protecció de dades i vocal de la mateixa, Sr. Eduard Blasi, aquests i altres paràmetres de seguretat poden resultar insuficients des del punt de vista de la protecció de dades, segons apunta l'APDCAT. "Tant és així –apunta Blasi- que l'informe conclou que el fet de disposar de certificacions o estàndards internacionals en matèria de seguretat, com poden ser la certificació ISO/IEC/27001 o equivalent, no garanteix un compliment estricte de les mesures de seguretat que imposa la legislació en matèria de protecció de dades i en qualsevol cas les certificacions hauran d'anar acompanyades de la corresponent auditoria de protecció de dades".
 
L'informe apunta una doble vulnerabilitat, segons ha matisat el degà de l'ICASBD, Sr. Juan Antonio García Cazorla, ja que es refereix tant al funcionament propi de les eines objecte de consulta, com a les diferents aplicacions i plataformes que hi permeten l'accés i gestió dels continguts emmagatzemats. "Així, l'APDCAT fa especial menció a que aquestes vulnerabilitats poden afectar l'accés i confidencialitat de les dades, aspectes crucials pel que fa als deures de custodia que han de garantir els i les professionals".
 
García Cazorla ha tornat a apuntar el compromís de la institució amb un correcte compliment de la normativa en matèria de protecció de dades, tal i com demostren les successives consultes que s'estan adreçant a les autoritats en la matèria. "Tot encaminat, com no pot ser d'una altra manera, a garantir el millor servei als nostres clients".
 
En aquest sentit, Comissió d'Informàtica i TIC del Col·legi d'Advocats de Sabadell recomana als seus advocats escollir serveis de 'cloud' que tinguin els servidors en territori europeu, unes polítiques de privacitat clares i incorporin mesures de seguretat estrictes.
 
Podeu consultar aquí el contingut del citat informe.


COMISSIÓ D'INFORMÀTICA I TIC

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar

Últim@ Instànci@

Últim@ Instànci@

Actualitat

Noticias Jurídicas
 
CICAC Notícies
 
CGAE Actualidad
 
Diario La Ley
 
inmigracion extranjeria