Un nou i innecessari atac a la Justícia Gratuïta i al Torn d’Ofici

icasbdLa Justícia Gratuïta és una de les inversions en pau social més importants en un Estat de Dret. Cada cert temps, però, es veu sotmesa a tensions, vaivens o amenaces.
 
Aquest no és un servei professional de lliure elecció, ni en la seva contractació ni en el seu preu, sinó un servei públic de caràcter social, sense possibilitat d'elecció del client, amb barems prèviament fixats per cadascuna de les Administracions competents, i encomanat amb caràcter obligatori a l'Advocacia institucional.
 
El servei és organitzat i gestionat pels Col·legis d'Advocats i prestat en benefici dels ciutadans durant les 24 hores al dia de tots els dies de l'any.
 
En el cas de la demarcació territorial de l'ICASBD, els 400 advocats i advocades adscrits al TOAD van atendre, al llarg del 2016, ni més ni menys que 11.000 expedients de Justícia Gratuïta, generats i tramitats des de l'ICASBD.
 
L'últim problema que ha sorgit sobre aquest servei i que està motivant una enorme confusió, enrenou i una creixent mobilització dels Col·legis, dels professionals, de diferents associacions i dels mateixos ciutadans afectats, és el sobrevingut canvi de criteri interpretatiu de la Llei de l'IVA per part de la Direcció General de Tributs, que recentment ha resolt una consulta vinculant en la que estableix que l'aplicació d'aquest impost afecta també el Servei d'Assistència Jurídica Gratuïta.
 
Aquest canvi de criteri, respecte al vigent des del 1986, es fonamenta en una recent sentència del Tribunal de Justícia de la UE en l'assumpte C-534/16, que qüestiona el sistema fiscal existent a Bèlgica, basat en un règim de naturalesa diferent al model públic espanyol i que, per tant, no és aplicable al nostre país. No obstant això, aquest nou criteri interpretatiu s'aplica ja al nostre país des del passat 26 de gener, amb una celeritat poc freqüent, obligant els advocats a lliurar al beneficiari de la Justícia Gratuïta una factura, subjecta a l'IVA, el pagament del qual no efectuaran ni el beneficiari ni l'advocat, sinó les Administracions públiques competents, tal com s'ha vist obligada a aclarir la pròpia Agència Tributària.
 
Aquest augment injustificat de la despesa en un 21 % no només augmenta profundament la burocratització del servei i el treball dels qui el presten, sinó que suposa un càrrec extraordinari per a les arques de les Administracions públiques de més de 50 milions d'euros anuals, sense cap necessitat i sense cap benefici real per al ciutadà.
 
Atesa la naturalesa pública i obligatòria del servei, la prestació de la Justícia Gratuïta pels advocats del Torn d'Ofici, esdevé un autèntic deure cívic, en paraules del Tribunal Europeu de Drets Humans (Sentència de 23 de novembre de 1983, assumpte Van der Mussele contra Bèlgica, 8919/80) que, per tant, no pot estar subjecte a l'IVA.
 
Per legalitat, raonabilitat i eficiència, el Col·legi d'Advocats de Sabadell i tots els advocats i advocades que l'integren demanem que se suspengui l'aplicació d'aquesta norma de forma immediata i que no es gravi el Torn d'Ofici amb l'IVA.
 
Ho demanem al Govern i també reclamem als partits polítics que recolzin aquesta mesura d'estricta justícia.
 
Posant en perill la prestació del servei públic de Justícia Gratuïta amb mesures i canvis de criteri mancats de tot fonament, com ara la de tributar per l'IVA, s'afecta l'essència d'un dels pilars de l'Estat de Dret en perjudici dels ciutadans.
 
Sabadell, 23 de febrer de 2017
 
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar

Últim@ Instànci@

Últim@ Instànci@

Actualitat

Noticias Jurídicas
 
CICAC Notícies
 
CGAE Actualidad
 
Diario La Ley
 
inmigracion extranjeria