L'ICASBD aprova els comptes del 2014 a la primera Junta General Ordinària de l’any

1a jgo 2015El passat 30 de març va tenir lloc a la sala d'actes de l'ICASBD la I Junta General Ordinària de l'exercici 2015. La sessió va servir, entre d'altres qüestions, per aprovar els comptes del 2014 i per exposar les memòries de les diferents comissions i àrees permanents de l'exercici passat. L'acte s'inicià, d'acord amb l'ordre del dia de la sessió, amb la lectura i l'aprovació de l'acta de la darrera Junta General per part del secretari, Sr. Joan Badia i Gauchia.
 
Tot seguit, el degà, l'Excm. Sr. Juan Antonio García Cazorla, va fer una ressenya dels actes, esdeveniments i actuacions més destacades del 2014 en relació amb el nostre Col·legi i amb la professió on, entre altres qüestions, va fer esment de l'evolució del cens col·legial, la ressenya de les activitats formatives i l'inici dels cursos de litigació, les reunions i actuacions per tal de millorar la planta judicial i el funcionament de l'Administració de justícia o l'enfortiment generalitzat de les relacions institucionals. Tot això, sense deixar d'agrair la tasca portada a terme pels col·legiats i col·legiades que conformen les comissions de treball de la institució.
 
En conjunt, un balanç positiu pel que fa a la tasca realitzada pel Col·legi durant el 2014. Una feina que, segons el màxim responsable de l'ICASBD, ha de tenir continuïtat durant el 2015 tot i la norma d'austeritat, i el delicat moment econòmic que no ha deixat de marcar la tasca col·legial i professional.
 
El següent punt de l'ordre del dia va ser l'examen i l'aprovació del compte general d'ingressos i despeses de l'exercici anterior, després que el tresorer, Sr. José Miguel García Gallego, en fes lectura i justifiqués les desviacions en determinades partides respecte a la previsió inicial.
 
Per últim es va obrir el torn de paraules que va servir per discutir i comentar alguns aspectes del balanç presentat amb els col·legiats i col·legiades presents.

©Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar

Últim@ Instànci@

Últim@ Instànci@

Actualitat

Noticias Jurídicas
 
CICAC Notícies
 
CGAE Actualidad
 
Diario La Ley
 
inmigracion extranjeria