Jutjat de Família: efectes de la STC relativa a la Divisió de la Cosa Comuna

jutjats_sabadell_02
Us informem, per al vostre coneixement i efectes, que la magistrada titular del Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Sabadell (exclusiu de Família i Protecció del Menor), ens ha remés una comunicació per la qual ens alerta de la novetat que comportarà l'aplicació de la recent Sentència del Tribunal Constitucional, del passat de 16 de febrer de 2012, que ha declarat la inconstitucionalitat de l'article 43 del Codi de família, equivalent a l'actual article 232-12 del Codi civil de Catalunya.
 
Això implica que, des del moment de publicació l'esmentada citada sentència l'esmentat Jutjat 8 no es pronunciarà sobre l'acció de divisió de la cosa comuna, fins i tot en el cas que es tracti de demandes ja interposades.
 
Una altra cosa són els acords a què hagin pogut arribat les parts durant el decurs del procediment, fins i tot a la mateixa sala de vistes, respecte dels quals, tal com explica la magistrada, s'aplicarà la mateixa normativa que als procediments de família de mutu acord i que permet que les parts puguin incloure entre els seus acords la liquidació del règim econòmic matrimonial, sigui quin sigui aquest.
 
COMISSIÓ DE RELACIONS AMB L'ADM. DE JUSTÍCIA

BancSabadell Professional

bancsabadell2

 
 
 
Guardar
Guardar

Cursos de Litigació

 cursos litigacio
 
 
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar

Català a la Carta

 
catala a la carta
manifest justicia

Cercar

cursos empresa
Guardar
Guardar
Guardar

Santander Justicia

sant justicia fondorojo RGB
 
Guardar

Llengua Catalana

 
Baner TerminologiaJuridicabanner catala llei PolLing
 
Guardar

Últim@ Instànci@

Últim@ Instànci@

Actualitat

Noticias Jurídicas
 
CICAC Notícies
 
CGAE Actualidad
 
Diario La Ley
 
inmigracion extranjeria