ICASBD
Accès àrea privada
Font actualitzada d’informació i de serveis
Inici   -   18 jun 2024


Atenció Ciutadana

Finestreta únicaTramitacions


Col·legiacions: Alta/Canvi de situació

Faci clic AQUÍ per realitzar la tramitació o comprovar la situació de la seva sol·licitud.


Són persones col·legiades exercents aquelles que estan en possessió del títol que les habilita per a l’exercici de l’advocacia en els termes establerts per la legislació vigent i s’incorporen al Col·legi, com advocats/des per exercir professionalment, per compte propi o d’altri, la direcció o la defensa de les parts en tota classe de processos o l’assessorament i el consell jurídic.

Per inscripcions a la Jove Advocacia de Sabadell feu clic aquí.

INICIAR TRÀMIT


Tràmits de Secretaria

Mitjançant el present formulari podeu adreçar a la Secretaria peticions sobre:


Baixes i reincorporacions - Canvis d´adscripció exercent/no exercent - Canvis de domicili professional i/o telèfon/fax/correu electrònic - Modificació de les dades bancàries - Carnets col·legials/Signatura electrònica - Seguiment i control liquidació quotes col·legials - Assegurança de responsabilitat civil professional - Sol·licituds de certificats - Passis a presons - Reconeixements de signatures - Habilitacions defensa assumptes propis - Comunicacions d´actuació professional - Impresos

INICIAR TRÀMIT


Deontologia: Queixes/Reclamacions
El Col·legi d'Advocats de Sabadell té potestat sancionadora a fi de poder depurar possibles responsabilitats professionals de col·legiats/des que poguessin incomplir la normativa reguladora de la deontologia professional en l'exercici de la seva activitat.

A través de la Comissió de Deontologia, la Junta de Govern exerceix la competència de control deontològic i, si escau, disciplinari per l'actuació professional dels advocats i advocades. Davant la presentació d'una queixa contra un advocat/da, hi cap l'arxiu sense més tràmit de la queixa, la tramitació d’un procediment d'informació prèvia, i/o la incoació d'expedient disciplinari.

INICIAR TRÀMIT


Borsa de Treball: Contacte

Formulari de Contacte


Aquest servei gratuït pretén facilitar als advocats/as en exercici, graduats en dret i estudiants d'últim curs del grau de dret, l'accés al món laboral i professional o la recerca de noves possibilitats professionals. També persegueix que aquells advocats, entitats o empreses que necessitin localitzar persones de les esmentades anteriorment, tinguin un lloc on poder trobar-les de manera pràctica i ràpida.

Les entitats, empreses i advocats/as que necessitin dels professionals inclosos en la Borsa de Treball, poden sol·licitar-ho mitjançant un escrit en el qual han d'especificar les característiques del lloc requerit i el perfil de la persona que busquen. El Col·legi buscarà d'entre totes les persones incloses en la Borsa les que més s'ajustin al perfil professional sol·licitat i facilitarà a l'interessat/a totes les dades de la persona triada.

No obstant això, aquelles entitats, empreses o advocats que vulguin contractar directament personal inclòs a la Borsa de Treball, poden demanar també que els hi facilitin totes les dades d'aquelles persones incloses en el servei, sense selecció prèvia per part de la ICASBD.

INICIAR TRÀMIT


Activitats Col·legials: Inscripció a una activitat col·legial

Inscripció a una activitat col·legial


Per tal d´inscriure´s a una activitat col·legial concreta, empleneu el següent formulari amb indicació d´activitat i preferències, d´acord amb la circular de referència.

Advertiment: La participació en les activitats és voluntària i no sotmesa a cap clàusula ni condició. Qualsevol possible responsabilitat derivada d´aquesta participació recau únicament i exclusivament en la persona inscrita (o, en el cas de menors d´edat, en els seus pares o tutors), sense que se´n pugui reclamar al Col·legi d´Advocats de Sabadell pels danys, lesions o perjudicis que el participant pugui ocasionar a un mateix o a tercers.

INICIAR TRÀMIT


Formació: Inscripció a un curs, conferència o seminari

Inscripció a un curs, conferència o seminari


Formalitza aquí la teva inscripció a un curs, conferència o seminari organitzat per l'ICASBD, (la citada inscripció quedarà condicionada al compliment dels requisits establerts per a cada convocatòria, així com a l'abonament dels drets d'inscripció fixats en cada cas).

INICIAR TRÀMIT


Veure totes les notícies
Últimes notícies
Relacions amb l´Admininistració de Justícia
dimecres, 12 juny 2024

Newsletter:

Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail

Política de privacitat i cookiesSeu central:
93 726 53 55


Delegació Cerdanyola:
93 692 74 74

ES-0294/2012

Copyright © 2024 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A - Inventari d'activitats de tractament de dades personals
Avís legal - Política de privacitat i cookies - Mapa web - Canal ètic - Produït per AnunziaUtilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.