Tornar a la pàgina anterior   |   Notícies - Junta de Govern

Eleccions parcials a la Junta de Govern 2018: Proclamació de candidatures

Eleccions parcials a la Junta de Govern 2018: Proclamació de candidatures
27/11/2018


Benvolguts/des companys/es,

Us informem que, un cop exhaurit el termini per presentar candidatures a les eleccions parcials de la Junta de Govern de l’ICASBD convocades per al proper 10 de desembre de 2018, la Junta, reunida en sessió del 27 de novembre de 2018, i en virtut del que estableix l’article 54.3, e) dels Estatuts col·legials, ha pres els següents acords, que obren en acta:

PRIMER. Proclamar CANDIDATS els/les col·legiats/des que tot seguit es relacionen, un cop comprovat que compleixen amb els requisits estatutaris i reglamentaris per concórrer a les presents eleccions:

A) Per al càrrec de diputat/da primer/a:

Sr. Josep Farnés Costajussà (col·l. núm. 1346)

Sra. Maeva Ruiz Vergés (col·l. núm. 1967)

B) Per al càrrec de diputat/da tercer/a:

Sra. Yolanda Franch Crespo (col·l. núm. 2488)

Sr. Jaime Lapaz Castillo (col·l. núm. 1692)

C) Per al càrrec de diputat/da cinquè/na:

Sr. José Miguel Cruz Ladera (col·l. núm. 1521)

Sra. Mª Isabel García Ruiz (col·l. núm. 1574)

Sra. Sandra Hernández Castellano (col·l. núm. 2240)

D) Per al càrrec de bibliotecari/a:

Sra. Eulàlia Barros Navines (col·l. núm. 1593)

E) Per al càrrec de tresorer/a:

Sr. José Miguel García Gallego (col·l. núm. 1782)

SEGON. Proclamar ELECTES, per manca de candidats/es alternatius/ves per als càrrecs respectius, les candidatures següents:

Sra. Eulàlia Barros Navines (col·l. núm. 1593), al càrrec de bibliotecari/a

Sr. José Miguel García Gallego (col·l. núm. 1782) al càrrec de tresorer/a

TERCER. Comunicar el present acord de manera personal a cadascun/a dels candidats/tes i exposar-ho igualment als col·legiats/des, mitjançant Circular i a través del Tauler d’Anuncis del Col·legi, on restarà penjat des d’avui i fins el dia de les eleccions, juntament amb les llistes separades de col·legiats/des exercents i no exercents que tenen dret a vot d’acord amb la normativa electoral i els Estatuts col·legials.

QUART. Ratificar que la mesa electoral quedarà constituïda a la Sala d’Actes de l’ICASBD el proper 10 de desembre de 2018, a les 10 hores, i que el vot es podrà dipositar fins a les 19 hores, moment en el qual es tancarà l’accés a la sala i restaran per votar tan sols els electors que romanguin presents i, en última instància, els components de la mesa. Tot seguit s’iniciarà l’escrutini.

CINQUÈ. Designar els membres següents de la Junta perquè integrin la Mesa Electoral a constituir en les esmentades eleccions convocades per al proper 10 de desembre de 2018:

President:               Sr. Manolo Hernández Martín

Vocal-Secretari:    Sr. Joan Badia Gauchia

Vocal:                        Sr. Miguel Sánchez López

Substituts:

President:                 Sra. Sònia Llonch Puig

Vocal:                          Sr. Raúl García Barroso

Sabadell, 27 de novembre de 2018

LA JUNTA DE GOVERN

Tornar


Telèfon:
93 726 53 55

Fax:
93 725 87 84

Copyright © 2019 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell - CIF: Q0863007A
Avís legal - Política de cookies - Mapa web - Produït per Anunzia

NEWSLETTER:
Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail: