ICASBD


Tornar a la pàgina anterior   |   Notícies - Mutualitats i Assegurances

24 de maig, 9h. Convocatòria Assemblea territorial Mutualidad de la Abogacía


11/05/2022

prèvia a l'Assemblea General de la Mutualidad


L'article 23 dels Estatuts de la Mutualidad General de la Abogacía estableix que abans de la celebració de l'Assemblea General de Mutualistes, es realitzen reunions o assemblees informatives en cadascun dels col·legis d'advocats. Aquestes assemblees o reunions prèvies tenen per finalitat que tots els/les mutualistes que ho vulguin puguin accedir a la informació sobre els assumptes a tractar, així com escollir els/les mutualistes representants del Col·legi en l'Assemblea General.

En compliment del que preveuen en els articles 23.1.a dels Estatuts i 4.1 del Reglament de Règim Electoral, les assemblees territorials prèvies seran convocades pel President de la Mutualitat amb una antelació mínima de deu dies a la data de la seva celebració, mitjançant anunci publicat en la pàgina web de la Mutualitat i la del respectiu Col·legi d'Advocats, sense perjudici de la major difusió que en cada cas pugui acordar-se.

Per aquest motiu, us convoquem a l'Assemblea prèvia dels mutualistes pertanyents a l’ICASBD, que tindrà lloc el proper 24 de maig de 2022, a les 9 hores, a la seu col·legial central (C/ Lacy, 15, Sabadell), amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Text dels assumptes l'aprovació dels quals se sotmetrà per la Junta de Govern a l'Assemblea General.

2. Elecció d'un representant dels mutualistes en la propera Assemblea General de la Mutualidad que se celebrarà a Madrid l’11 de juny de 2022.

3. Torn obert de paraula.

- Presentació de candidatures a representants dels mutualistes en l'Assemblea General:

Conforme preveuen l'article 23 dels Estatuts de la Mutualitat i l'article 5 del Reglament de Règim Electoral, simultàniament a la publicació de la present convocatòria de l'Assemblea Territorial Prèvia, s'obre el termini de presentació de candidatures a representants dels mutualistes en l'Assemblea General.

La presentació de les candidatures s’ha d'efectuar mitjançant escrit dirigit a la Mutualitat, a través del Registre situat al carrer Serrano, 9, 3a planta de Madrid, o bé mitjançant correu electrònic adreçat la Secretaria General Tècnica Jurídica (secretariageneral.tecnicajuridica@mutualidadabogacia.com).

El termini de presentació de candidatures finalitzarà a les 14.00 hores del 22 de maig de 2022.

Els candidats han de designar en el seu escrit un correu electrònic i una adreça postal, que s'utilitzaran per gestionar la seva participació en el procés electoral.

Un cop comprovat que els/les candidats/tes compleixen els requisits d'elegibilitat, es publicaran les llistes definitives de candidats a la pàgina web de la Mutualitat i a la de l’ICASBD.

Excepcionalment, en el cas que no s'hagin presentat candidatures o que les presentades no aconsegueixin el nombre de representants dels mutualistes a cobrir, podran presentar-se candidats en el propi acte de l'Assemblea Territorial, havent de facilitar un correu electrònic i una adreça postal.

Us recordem que podeu examinar la documentació relativa als assumptes inclosos en l'Ordre del dia de l'Assemblea General del proper 11 de juny ('Memòria dels comptes anuals 2021 de Mutualitat General de l'Advocacia', “Comptes anuals 2021 de Mutualitat General de l'Advocacia i entitats dependents (Grup Mutualitat Advocacia)” i el “Document de Treball”) en la pàgina web de la Mutualitat: https://www.mutualidadabogacia.com 

Les dades personals d'aquelles persones que es presentin com a candidats a representants dels mutualistes, seran tractades per la Mutualitat amb la finalitat de permetre el desenvolupament del procés electoral i, si resultaren electes, la seva posterior participació en l'Assemblea General. Així mateix, es tractaran les seves dades per a la remissió de les comunicacions que la Mutualitat haja d'efectuar en relació amb el procés electoral. Les persones interessades poden accedir a les seves dades personals objecte de tractament, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió, a més d'exercir el dret d'oposició i limitació al tractament i de portabilitat de les dades. Poden exercir aquests drets dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic: proteccion.datos@mutualidadabogacia.com. En el cas de no obtenir satisfacció en l'exercici dels seus drets, podrà presentar-se una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

MUTUALITATS

TornarTelèfon:
93 726 53 55

Copyright © 2022 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A
Inventari d'activitats de tractament de dades personals
Avís legal - Política de privacitat i cookies - Mapa web - Produït per Anunzia

NEWSLETTER:
Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail:

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.