ICASBD
Accès àrea privada
Font actualitzada d’informació i de serveis
Inici   -   25 jul 2024


La protecció de dades personals de les persones difuntes
04/07/2024


Tots sabem que d’una anys ençà comptem amb un marc regulador ben definit sobre protecció de les dades personals. Tanmateix, de ben segur us haureu preguntat en alguna ocasió què succeeix amb aquestes dades personals quan la persona titular de les mateixes ja ens han deixat, i si l’esmentada normativa li atorga algun tipus de protecció.  

De fet, l’anàlisi sobre les conseqüències legals relacionades amb l’accés i el tractament de dades d’una persona després de la seva mort és un tema de discussió força recorrent, a causa de la utilització i la capacitat cada cop més influent de les noves tecnologies de comunicació (Internet, xarxes socials, etc.). I en referir-nos a aquestes dades, no ens limitem a les de naturalesa merament identificativa que hom pugui trobar en aquests mitjans o fonts d’informació, sinó també, i de manera especial, a les de contingut especialment protegit, com ara informes o registres mèdics, legals, socials, o les dades digitals que una persona pot haver acumulat al llarg de la seva vida.

Sobta, però, com al Reglament (UE) 2016/679, general de protecció de dades, no hi trobem cap regulació específica. De fet, el text només fa menció a les dades de persones difuntes en els considerants 27, 158 i 160 del text, en els quals s’estableix que el Reglament:

  • No s'aplica a la protecció de la informació personal de persones mortes.
  • Abasta el processament d'informació personal als efectes d'arxivar-la, sempre que no s'apliqui a individus que hagin mort.
  • S’aplica al tractament amb finalitats de recerca històrica, incloent recerques de caràcter genealògic, sempre que no es refereixi a persones mortes.

Aquesta manca de referència al RGPD va ser corregida parcialment per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), ja que, si bé no contradiu el criteri general del Reglament i exclou del seu àmbit d’aplicació les dades de les persones mortes (art. 2.2), sí que en el seu article 3 introdueix novetats en la regulació d’aquestes dades.

En concret, l’article 3 permet que les persones relacionades amb el/la difunt/a per vincles familiars o situacions de convivència, així com els seus hereus, puguin adreçar-se al responsable o encarregat del tractament d’aquestes dades per sol·licitar-ne l’accés i, si escau, la rectificació o la supressió.

Aquest dret d’accés, però, compta amb uns matisos i/o excepcions:

a) No serà possible quan el/la difunt/a ho hagués prohibit de manera expressa o quan una llei estableixi el contrari (aquesta prohibició no afecta el dret inherent dels hereus a accedir a les dades de caràcter patrimonial de la persona causant).

b) A part dels familiars, convivents o hereus, també hi poden tenir accés aquelles persones o entitats que el/la difunt/a hagués designat de manera expressa a aquest efecte. La LO preveu que s’establiran, mitjançant Reial decret, els requisits i condicions per validar i verificar l’autenticitat i vigència d’aquests mandats i/o instruccions, així com el seu registre.

c) Quan la persona morta sigui un/a menor, aquestes facultats les podran exercir també els seus representants legals o el Ministeri Fiscal, actuant d’ofici o a instància de qualsevol persona (física o jurídica) interessada.

d) En el cas de persones mortes afectades per una discapacitat, els drets els podran exercir, a part del que s’assenyala en el punt anterior, les persones que haguessin estat designades per a la cura o suport del difunt/a incapaç (advocats o defensors de persones amb discapacitat i els seus assistents o ajudants).

A banda de tot l’anterior, i més allà del que regula la LOPDGDD, caldrà atendre també al que pugin determinar altres preceptes o normes internes específiques sobre la protecció d’aquestes dades, a partir de la capacitat dels Estats membres de la UE per establir directrius pel que fa al seu tractament.

Conclusió: Si bé la vigent la regulació de protecció de dades (RGPD i LOPDGDD) no atorga una protecció explícita a les dades personals de les persones difuntes, sí que la LO interna (article 3) reconeix de manera específica a determinades persones o entitats els drets d’accés a la informació personal del difunt/a i, si escau, de sol·licitar-ne la correcció o eliminació.

Cordialment,

SECRETARIA TÈCNICA

Tornar

Newsletter:

Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail

Política de privacitat i cookiesSeu central:
93 726 53 55


Delegació Cerdanyola:
93 692 74 74

ES-0294/2012

Copyright © 2024 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A - Inventari d'activitats de tractament de dades personals
Avís legal - Política de privacitat i cookies - Mapa web - Canal ètic - Produït per AnunziaUtilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.