Tornar a la pàgina anterior   |   Serveis - Col·legiar-se a l´ICASBD

Primera Col·legiació

Primera Col·legiació

Documentació necessària (Exercents i no exercents)

 

No exercents

 • Instància al degà (a la Secretaria del Col·legi).
 • Fotocòpia compulsada del resguard del títol en Graduat en Dret, del Màster Universitari en Advocacia i del Títol Professional d´Advocat. En el cas d´estar en possessió del títol de Llicenciat en Dret, fotocòpia compulsada del mateix.
 • Certificat d´antecedents penals (Garcilaso, 123, Estació Sagrera, Barcelona).
 • Certificat literal de naixement.
 • Fotocòpia del DNI.
 • 1 fotografia mida carnet.
 • Número de compte corrent (domiciliació bancària rebuts).

 

Exercents

 • Instància al degà (a la secretaria del Col·legi).
 • Fotocòpia compulsada del resguard del títol en Graduat en Dret, del Màster Universitari en Advocacia i del Títol Professional d´Advocat. En el cas d´estar en possessió del títol de Llicenciat en Dret, fotocòpia compulsada del mateix.
 • Certificat d´antecedents penals (Garcilaso, 123, Estació Sagrera, Barcelona).
 • Certificat literal de naixement.
 • Fotocòpia del DNI.
 • 1 fotografia mida carnet.
 • Número de compte corrent (domiciliació bancària rebuts).
 • Fotocòpia de l´alta censal (només per a exercents, model 037 Hisenda).
 • Sol·licitud d´alta a l´assegurança de responsabilitat civil o document acreditatiu de tenir-la contractada.
 • Sol·licitud d´ingrés a ALTERMÚTUA o a la MUTUALIDAD GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA (només per als exercents), o si s´escau, fotocòpia últim rebut RETA. Per exercir la professió és obligatori estar adscrit a una de les dues mútues o bé aportar document acreditatiu d´estar inclòs al règim d´autònoms de la Seguretat Social (RETA). En els supòsits de estar subjecte a un contracte laboral (relació laboral per compte d´altri), cal aportar fotocòpia del contracte, fotocòpia TC2 i una declaració jurada en la qual consti que quan rescindeixi el contracte amb l´empresa a la qual està vinculat, es donarà d´alta en qualsevol dels règims de previsió social anteriors.

Tornar


Telèfon:
93 726 53 55

Fax:
93 725 87 84

Copyright © 2019 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell - CIF: Q0863007A
Avís legal - Política de cookies - Mapa web - Produït per Anunzia

NEWSLETTER:
Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail: