Tornar a la pàgina anterior   |   Notícies - Junta de Govern

Convocatòria 2018 d´Ajuts del Fons Social ICASBD

Convocatòria 2018 d´Ajuts del Fons Social ICASBD
11/05/2018


Benvolguts/des companys/es,

Com ja us vam informar amb anterioritat, la Junta de Govern va aprovar el passat 7 de novembre el Reglament d’Ajuts del Fons Social de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell, que és vigent des del 14 de novembre de 2017, i que té com a objectiu complir amb l'establert a l'article 6, punt 2, lletra g), dels Estatuts, i donar efectivitat a la funció d'auxili o ajut als seus col·legiats i col·legiades, mitjançant determinades subvencions i ajuts assistencials a aquells membres de l'ICASBD que acreditin trobar-se en una situació de manifesta necessitat.

Atès que en el pressupost per a l'exercici 2018 que va ser aprovat per la II Junta General Ordinària de 2017 contempla la reserva d'un fons o dotació específic per aquest concepte, us informem que la Junta, reunida en sessió del 8 de maig de 2018, va acordar convocar el procés per a l'atorgament dels ajuts durant el present any.

Aquest procés es regirà, amb caràcter general, per l'establert en l'al·ludit Reglament i, de manera particular, per les següents condicions:

PRIMERA. Per a l'exercici 2018 el tipus d'ajut que es concedirà als beneficiaris és el previst als articles 4 i 5 del Reglament, és a dir, la subvenció total de les quotes col·legials durant un període de 6 mesos seguits, que pot ser prorrogat per 3 mesos més per raons justificades, prèvia valoració de la Junta i disponibilitat pressupostària.

SEGONA. Hi poden concórrer els/les col·legiats/des exercents que compleixin amb els requisits assenyalats a l'article 5 del Reglament.

TERCERA. Els col·legiats i col·legiades interessats han d’adreçar a la Junta de Govern la seva sol·licitud, per escrit, abans del proper 15 de juny de 2018, acompanyant la documentació que acrediti el compliment dels requisits assenyalats a l'article 5, podent demanar, si escau, a la Secretaria de l'ICASBD que se certifiquin aquells extrems que constin als arxius del propi Col·legi.

QUARTA. Un cop esgotat el termini de recepció de sol·licituds, el procés i criteris de selecció dels/de les beneficiari/es que compleixin els requisits reglamentaris es realitzarà d'acord amb el que preveu l'article 10 del Reglament. En aquest sentit, tal com estableix el darrer paràgraf de l'al·ludit article 10, en primer lloc es tindrà en compte la quantia dels ingressos anuals de la unitat familiar o convivencial, tenint preferència els/les sol·licitants d’aquelles unitats que acreditin uns ingressos més baixos. En el cas que hi concorrin diferents sol·licitants amb uns ingressos similars, tindrà prioritat la sol·licitud que abans hagi tingut entrada en el registre del Col·legi.

CINQUENA. D’acord amb el que estableix l’article 13 de l’esmentat Reglament, es constitueix la Comissió delegada encarregada de l’estudi i valoració de les sol·licituds i d’elevar la proposta de resolució a la Junta de Govern. Aquesta Comissió estarà integrada pel Sr. José Miguel García Gallego, com a tresorer,  el Sr. Joan Badia Gauchia, com a secretari, la Sra. Isabel García Ruiz, com a diputada 5a de la Junta, i el Sr. Miquel A. Fernández Castillo, com a secretari tècnic.

Recordeu que podeu consultar el Reglament d'Ajuts del Fons Social de l'ICASBD a l’àrea privada de la pàgina web.

Cordialment,
LA JUNTA DE GOVERN
 

Tornar


Telèfon:
93 726 53 55

Fax:
93 725 87 84

Copyright © 2020 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A
Inventari d'activitats de tractament de dades personals
Avís legal - Política de privacitat i cookies - Mapa web - Produït per Anunzia

NEWSLETTER:
Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail:

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.