ICASBD
Accès àrea privada
Font actualitzada d’informació i de serveis
Inici   -   23 feb 202417/05/2022


En la gestió de la diferent tipologia de dades personals amb les que puguem treballar en un despatx professional, no hem d’oblidar que el RGPD estableix un règim restrictiu a l’hora de tractar-ne algunes que, per la seva naturalesa, es consideren particularment sensibles, ja que afecten els drets i llibertats de les persones afectades.

Com a norma general, està prohibit el tractament respecte de les categories següents:

  • Les dades relatives a la salut.
  • Les relatives a la vida o l’orientació sexual d'una persona.
  • Les relatives a idees o opinions polítiques.
  • Les relatives a conviccions religioses o filosòfiques.
  • Les d’afiliació sindical.
  • Les dades que revelen l'origen ètnic o racial.
  • Les dades genètiques
  • Les dades biomètriques destinades a identificar de manera unívoca una persona física.   

Malgrat l’anterior, el mateix RGPD estableix també un seguit d’excepcions a la prohibició general de tractament d’aquestes categories de dades:

a) Quan hi consti el consentiment explícit de la persona afectada (i sempre que no pugui donar lloc a situacions discriminatòries), o es tracti de dades que aquella ja ha manifestat públicament.

b) Quan el tractament esdevingui necessari per complir obligacions o exercir drets en l’àmbit laboral, si així ho preveu el dret de la UE

c)Quan el tractament sigui necessari per protegir interessos vitals de la persona afectada o d'una altra persona física, en el supòsit que l’afectat/da no estigui capacitada físicament o jurídicament per donar-ne el consentiment.

d) Quan el tractament esdevingui necessari per formular, exercir o defensar reclamacions, o quan els jutjats i tribunals actuen en exercici de la seva funció judicial.

e) Quan sigui necessari per raons d'un interès públic essencial, en virtut d’una norma amb rang de llei o del dret de la UE, i sempre que es faci de manera proporcional a l'objectiu perseguit, establint mesures adequades i específiques per protegir els interessos i els drets fonamentals de la persona afectada.

f) Quan el tractament sigui necessari per a finalitats de medicina preventiva o laboral, d’avaluació de la capacitat laboral del treballador, de diagnòstic mèdic, de prestació d'assistència o de tractament de tipus sanitari, o de gestió dels sistemes i els serveis d'assistència sanitària i social, sobre la base d’una norma amb rang de llei (o dret UE) o en virtut d'un contracte amb un professional sanitari. Aquest tipus de tractament l’ha d’efectuar un professional subjecte al deure de secret.

g) Quan el tractament tingui finalitats d'arxiu d’interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques, sobre la base d’una norma amb rang de llei o dret de la Unió que reguli garanties adequades per als drets i llibertats de les persones afectades.

En el cas que haguem de tractar de manera habitual aquests tipus de dades especialment sensibles, caldrà fer una anàlisi acurada dels riscos derivats d’aquest tractament. A més a més, si les hem de tractar a gran escala, la norma estableix determinades obligacions i requisits específics, com ara fer una avaluació d’impacte.

Tot i no formar part de les categories especials de dades, les relatives a condemnes i infraccions penals, així com les referides a procediments i mesures cautelars i de seguretat connexes, només es poden tractar quan una norma UE o una norma amb rang de llei ens ho permeti. Únicament es pot portar un registre complet d’aquestes dades sota el control de les autoritats públiques i d’acord amb el que estableix la regulació del sistema de registres administratius de suport a l’Administració de justícia.

Finalment, pel que fa a les dades relatives a infraccions o sancions administratives, tot i que no tenen la consideració de categoria especial de dades, sí que compten amb un règim específic.

Tornar

Newsletter:

Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail

Política de privacitat i cookiesSeu central:
93 726 53 55


Delegació Cerdanyola:
93 692 74 74

ES-0294/2012

Copyright © 2024 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A - Inventari d'activitats de tractament de dades personals
Avís legal - Política de privacitat i cookies - Mapa web - Produït per AnunziaUtilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.