ICASBD
Accès àrea privada
Font actualitzada d’informació i de serveis
Inici   -   25 abr 2024


Tornar a la pàgina anterior   |   Notícies - Qüestions bàsiques sobre protecció de dades personals per a advocats/des

Novetats legals en el subministrament de continguts i serveis digitals
20/12/2021

i altres aspectes de les vendes a consumidors


L'1 de gener de 2022 entra en vigor la modificació del RD legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, text refós de la Llei General de Defensa de Consumidors i Usuaris (LGDCU), que afecta principalment el subministrament de continguts i serveis digitals, però també altres aspectes generals de les vendes a persones consumidores.

A grans trets, la reforma introdueix, com a principals novetats:

-  Es creen els conceptes de 'servei digital' i 'béns amb elements digitals'.

- Passen a regir-se per la LGDCU els contractes de subministrament de continguts o serveis digitals en els quals el/la consumidor/a “paga amb les seves dades” i no amb diners.

- Es limita la penalització per incompliment del compromís de permanència.

- Es regula el subministrament de continguts o serveis digitals que no es presten en suport material.

- El règim sobre garantia s'aplica també als contractes de subministrament de continguts o serveis digitals.

- S'estableixen nous terminis generals de garantia legal.

- Es regula la modificació dels continguts o serveis digitals.

 

  • Què s'entén per “contingut digital”?

Són les dades produïdes i subministrades en format digital. El concepte comprèn una àmplia gamma d'articles, com ara música, pel·lícules, apps, jocs, serveis d'emmagatzematge en el núvol o transmissions d'esdeveniments esportius.

  • Concepte de “servei digital”

Aquell que permet al consumidor crear, tractar, emmagatzemar o consultar dades en format digital, compartir dades en format digital carregats o creats pel consumidor o altres usuaris d'aquest servei, o interactuar de qualsevol altra forma amb aquestes dades. Alguns exemples són el correu electrònic en línia i els serveis de missatgeria en línia.

  • Què s’ha d’entendre per “Béns amb elements digitals”

Tot objecte moble tangible que incorpori continguts o serveis digitals o estigui interconnectat amb ells de tal manera que l'absència d'aquests continguts o serveis digitals impediria que els béns realitzin les seves funcions (Per ex.: els smart TV, els smartwatch o els telèfons intel·ligents).

  • També regula ara la LGDCU els contractes de subministrament de continguts o serveis digitals en els quals el consumidor “paga amb les seves dades” i no amb diners, és a dir, aquells contractes en virtut dels quals l'empresa subministra o es compromet a subministrar continguts o serveis digitals al consumidor/a i aquest/a, a canvi, facilita o es compromet a facilitar dades personals, llevat que l'empresa tracti aquestes dades només amb la finalitat de subministrar els continguts o serveis digitals objecte del contracte o per al compliment de les obligacions legals. Això té especial incidència també en la política de privacitat aplicada per l'empresa a aquests contractes, ja que si les dades són el mitjà de pagament admès per llei, la base que legitima el seu tractament per part de l'empresa ja no seria el consentiment.
  • Es limita la penalització per incompliment del compromís de permanència:

Si el consumidor incompleix el compromís de permanència amb l'empresa, la penalització per baixa anticipada ha de ser proporcional al nombre de dies no efectius del compromís de permanència acordat. Aquesta limitació no s'aplica només als contractes de subministrament de continguts o serveis digitals, sinó a qualsevol que estableixi un compromís de permanència.

  • Nova regulació específica del subministrament de continguts o serveis digitals que no es presten en suport material:

L'empresa ha de subministrar els continguts o serveis digitals sense demora indeguda després de la celebració del contracte. Aquesta obligació de subministrament s'entendrà complida quan:

a) El contingut digital o qualsevol mitjà adequat per accedir o descarregar-se’l estigui a disposició del consumidor/a o sigui accessible per ell/a o per la instal·lació física o virtual triada per a aquesta finalitat.

b) El servei digital sigui accessible per al consumidor/a o per la instal·lació física o virtual triada pel consumidor/a.

Si l'empresa no compleix la seva obligació de subministrament, el consumidor podrà sol·licitar que se li subministren els continguts o serveis digitals sense demora indeguda o en un període de temps addicional acordat expressament per les parts.

Si l'empresa continua sense complir amb el subministrament, el consumidor tindrà dret a resoldre el contracte.

No obstant l'anterior, el consumidor tindrà dret a resoldre el contracte en el moment en que es doni alguna de les següents situacions:

a) Quan l'empresa hagi declarat, o així es desprengui clarament de les circumstàncies, que no subministrarà els continguts o serveis digitals.

b) Quan les parts hagin acordat, o així es desprengui clarament de les circumstàncies que concorrin en la celebració del contracte, que per al consumidor és essencial que el subministrament es produeixi en una data determinada o anterior a aquesta.

Quan el consumidor resolgui el contracte de subministrament de continguts o serveis digitals, s'aplicaran els articles 119 ter (resolució del contracte) i 119 quater (terminis i modalitats de reembossament per part de l'empresa en cas de resolució del contracte) de la LGDCU.

  • El règim sobre garantia s'aplica també als contractes de subministrament de continguts o serveis digitals:

Incloent-se com a tals tots aquells que tinguin per objecte el lliurament de suports materials que serveixin exclusivament com a portadors de continguts digitals.

En tot cas, la LGDCU estableix determinats continguts o serveis digitals que quedaran exclosos d'aquest règim.

Els continguts o serveis digitals que l'empresa lliuri o subministri al consumidor/a es consideraran conformes amb el contracte quan compleixin els requisits subjectius (art. 115 bis LGDCU) i objectius (art. 115 ter LGDCU) aplicables, sempre que hagin estat instal·lats o integrats correctament.

És important remarcar que, llevat que les parts hagin acordat una altra cosa, els continguts o serveis digitals han de subministrar-se de conformitat amb la versió més recent disponible en el moment de la celebració del contracte.

  • Nous terminis de garantia legal

En els contractes de compravenda de béns o subministrament de continguts o serveis digitals subministrats en un acte únic o en una sèrie d'actes individuals, l'empresa serà responsable de les faltes de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament o subministrament i que es manifestin en el termini de 3 anys des del lliurament (en el cas de béns) o de 2 anys en el cas de continguts o serveis digitals.

En béns de segona mà, empresa i consumidor podran pactar un termini menor als anteriors, que no podrà ser inferior a 1 any des del lliurament.

En els contractes de subministrament continuat de continguts o serveis digitals durant un període de temps determinat, l'empresa serà responsable de qualsevol falta de conformitat dels continguts o serveis digitals que es produeixi o es manifesti dins del seu termini contractual de subministrament.

En contractes de compravenda de béns amb elements digitals, si s’estableix el subministrament continuant de continguts o serveis digitals durant un període inferior a 3 anys, el termini de responsabilitat serà de 3 anys a partir del moment del lliurament.

  • Nova regulació específica de la modificació dels continguts o serveis digitals

Si el contracte amb el consumidor estableix que el subministrament dels continguts o serveis digitals (o l'accés a aquests) es garanteix durant un període de temps, l'empresa podrà modificar els continguts o serveis digitals més enllà del necessari per mantenir la seva conformitat amb el contracte, si es compleixen, de manera acumulativa, els següents requisits:

a) Que el contracte permeti aquesta modificació i proporcioni una raó vàlida per realitzar-la.

b) Que la modificació es realitzi sense cap cost addicional per al consumidor.

c) Que el consumidor hagi estat informat de manera clara i comprensible sobre la modificació.

d) El consumidor té dret a resoldre el contracte si la modificació afecta negativament el seu accés o ús dels continguts o serveis digitals, excepte si aquest efecte negatiu és de menor importància. En aquest cas, haurà d'informar-se el consumidor, amb una antelació raonable i en un suport durador, de les característiques i el moment de la modificació i del seu dret a resoldre el contracte, o la possibilitat de mantenir els continguts o serveis digitals sense aquesta modificació.

Tornar

Newsletter:

Si vol estar informat de totes les novetats, envïi'ns el seu e-mail

Política de privacitat i cookiesSeu central:
93 726 53 55


Delegació Cerdanyola:
93 692 74 74

ES-0294/2012

Copyright © 2024 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A - Inventari d'activitats de tractament de dades personals
Avís legal - Política de privacitat i cookies - Mapa web - Produït per AnunziaUtilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.