ICASBD


Volver a la página anterior   |   Noticias - Secretaría Técnica

ATC: Tramitació de sol·licituds d’ajornament o fraccionament / Nou model 550


27/06/2022

de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient


Us informem que l’Agència Tributària de Catalunya ha publicat la Instrucció 4/2022, sobre tramitació de sol·licituds d’ajornament i fraccionament, la qual va entrar en vigor el 18 de juny del 2022.

El canvi més important que introdueix la nova instrucció és una modificació en els terminis màxims de l’ajornament o el fraccionament, en funció de l’import del deute, així com altres aspectes per facilitar el pagament.

Així, detalla els supòsits en què s’han d’aportar garanties i els supòsits de dispensa, i concreta la documentació que cal adjuntar, amb la finalitat que una única instrucció contingui tots els aspectes dels ajornaments i els fraccionaments que gestiona l’ATC. Inclou també les qüestions referents al procediment d’exoneració de la taxació dels béns oferts en garantia del pagament de certs ajornaments o fraccionaments, que fins ara estaven regulades a la Instrucció 2/2019, de 16 de desembre de 2019.

Aquesta darrera instrucció substitueix les instruccions següents:

·  La Instrucció de 26 de febrer de 2020, sobre criteris per a la tramitació de les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de pagament per part dels òrgans de recaptació de l’Agència Tributària de Catalunya.

·   La Instrucció 2/2019, de 16 de desembre de 2019, en relació amb el procediment d’exoneració de la taxació dels béns oferts en garantia del pagament de certs ajornaments o fraccionaments de l’Agència Tributària de Catalunya.

Per altra banda, us informem que s’ha publicat l’Ordre ECO/151/2022, de 17 de juny, per la qual es modifica el model 550 de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, aprovat per l'Ordre VEH/132/2020, de 24 de juliol, de models d'autoliquidació 550 i 560 de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (DOGC núm. 8694, de 22 de juny).

Els tipus de gravamen de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (IIIMA), que recau sobre les activitats de producció, emmagatzematge o transformació d'energia elèctrica, van ser modificats pel Decret llei 4/2022, de 5 d'abril, de mesures urgents en l'àmbit tributari i financer.

La nova Ordre ECO/151/2022 s’ha aprovat ara per fer efectius aquests canvis. En concret, modifica l'annex 1, model d'autoliquidació 550, producció, emmagatzematge o transformació d'energia elèctrica, de l'IIIMA —aprovat per l'article únic de l'Ordre VEH/132/2020, de 24 de juliol, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació 550 i 560 de l'IIIMA—, i aprova el nou model 550 d’autoliquidació del tribut.

Esperem que aquesta informació us sigui d’utilitat.

SECRETARIA TÈCNICA

VolverTeléfono:
93 726 53 55

Copyright © 2022 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A
Inventario de actividades de tratamiento de datos personales
Aviso legal - Política de privacidad y cookies - Mapa web - Producido por Anunzia

NEWSLETTER:
Si quiere estar informado de todas las novedades, envíenos su e-mail:

Utilizamos cookies propias y de terceros para finalidades analíticas y técnicas; tratando datos necesarios para la elaboración de perfiles basados en tus hábitos de navegación.
Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.