Volver a la página anterior   |   Noticias - Secretaría Técnica

Pòlissa d'Assegurança de RC professional 2017-2019


30/12/2016


icasbd secr tecnicaUs informem, segons ens ha avançat la correduria d'assegurances en relació amb la renovació de la pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil professional, que enguany s'ha negociat amb la companyia un projecte nou a 3 anys (2017-2019), per poder assumir de manera progressiva i poc traumàtica per als/a les col·legiats/des l'obligada actualització de les primes que afecta totes les companyies del mercat assegurador, motivada per l'increment exponencial de sinistralitat patit els darrers anys en del ram de la Responsabilitat Civil Professional.
 
Com sabeu, ens els últims 4 anys no hi ha hagut pràcticament cap increment en el cost de la vostra prima, tot i que s'han mantingut i, fins i tot, incrementat l'àmbit de cobertures a favor dels/de les col·legiats/des de l'ICASBD.
 
Malgrat aquesta tendència generalitzada del sector assegurador de pujar tant les quotes individuals com les de les societats professionals, com us dèiem, la corredoria d'assegurances vinculada a l'ICASBD ha aconseguit pactar amb la companyia que aquest obligat increment s'apliqui de manera gradual durant els 3 propers anys, a fi i efecte que l'any 2019 estigui equiparada als preus reals de mercat del sector.
 
Tenint en compte això, les primes pactades per a aquest nou trienni son :
 
2017 Prima total anual: 248 €
2018 Prima total anual: 298 €
2019 Prima total anual: 348 €
 
Recordeu que, tal com s'ha vingut fent els darrers anys, per al 2017 la prima (248 €) també es fraccionarà en 2 pagaments, que us girarem pel vostre compte els mesos de febrer i juny.
 
Les cobertures (principals) de la pòlissa continuen sent:
 
- R. C. PROFESSIONAL: 1.400.0000 € per sinistre/any (amb una franquícia de 600 € només per als sinistres relacionats amb activitats de les branques fiscal, laboral o administrador de finques).
 
- R. C. de Bufets i Societats Professionals UNIDISCIPLINARS d'advocats: 1.000.000 € per sinistre/any
 
En definitiva, unes condicions i cobertures que, tot i l'obligada actualització de la prima durant els 3 propers anys als preus de mercat, continuen sent força avantatjoses i difícils d'igualar al mercat assegurador, redundant en un benefici directe per als col·legiats i col·legiades de l'ICASBD.
 
Cordialment,
SECRETARIA TÈCNICA
Volver


Teléfono:
93 726 53 55

Fax:
93 725 87 84

Copyright © 2019 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell - CIF: Q0863007A
Aviso legal - Política de cookies - Mapa web - Producido por Anunzia

NEWSLETTER:
Si quiere estar informado de todas las novedades, envíenos su e-mail: