ICASBD
Acceso área privada
Fuente actualizada de información y de servicios
Inicio   -   23 feb 2024


Volver a la página anterior   |   Noticias - Lengua Catalana

Pròrroga Programa de Foment del Català al TOAD per al 2023Pròrroga Programa de Foment del Català al TOAD per al 2023
09/01/2023

PROGRAMA DE FOMENT DE L’ÚS DEL CATALÀ EN ACTUACIONS PROCESSALS D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA


Per indicació del president de la comissió de llengua del  Consell, us informem que el  Govern de la Generalitat va aprovar el passat dia 3 de gener la pròrroga del programa de foment del  català al TOAD.

El programa es manté en les mateixes condicions que l’any 2022.

Pel que fa als companys que ja es troben donats d’alta en el programa no cal que formalitzin nova inscripció, ja que es mantindran en situació d’alta.

En relació als companys i companyes que en situació d’alta al TOAD, encara no estiguin inscrits en el programa de foment del català, ho poden fer en qualsevol moment, enviant la petició d’alta (adjunta)  degudament emplenada i signada a l’adreça electrònica serveilinguistic@cicac.cat.

Mitjançant el programa es pretén impulsar la normalització de l’ús del català en l’Administració de justícia de Catalunya, fent efectiu el dret d’opció lingüística dels ciutadans i les ciutadanes que hagin escollit aquest idioma.

Amb aquesta finalitat, es preveu que els lletrats i lletrades que formalitzin la inscripció i compleixin els requisits previstos puguin percebre un complement de 20,00 euros sobre el mòdul de torn d’ofici equivalent, per a cada assumpte en el qual intervinguin, segons preveu el conveni.

Com us podeu donar d’alta en el programa?

 • Els lletrats i les lletrades inscrits al torn d’ofici us podeu donar d’alta voluntària en el programa, sense que aquesta alta estigui subjecta a termini, i ho podeu fer al llarg de tot l’any 2022.
 • L’alta i la baixa les heu de comunicar directament al Consell de l’Advocacia Catalana mitjançant el document d’alta adjunt, i que heu d’enviar a l’adreça electrònica: serveilinguistic@cicac.cat
 • El Consell de l’Advocacia ha d’informar d’aquesta alta tant al lletrat o lletrada com al Col·legi.
 • Qui, un cop donat d’alta en el programa, vulgui donar-se’n de baixa, ho pot comunicar mitjançant un correu a la mateixa adreça (serveilinguistic@cicac.cat). El CICAC acusarà recepció al lletrat/da i  ho comunicarà al Col·legi. 

A què us obligueu els lletrats i lletrades que participeu en el programa?

 • A informar els ciutadans i ciutadanes que atengueu sobre els seus drets lingüístics i, en el cas que triïn l’opció de ser atesos en català, a dur a terme les actuacions en aquest idioma, per fer efectiu aquest dret al llarg de tota l’actuació professional, fins que finalitzi l’assumpte.
 • A presentar en català els escrits que iniciïn la seva actuació professional (demanda, contestació, recurs, etc.), segons els tipus que es descriuen a l’annex d’aquest conveni (s’adjunta).
 • A actuar de conformitat amb els estàndards de bones pràctiques lingüístiques i aplicar en l’exercici professional les recomanacions i orientacions que recull el Manual de bones pràctiques lingüístiques a la Justícia (2013), publicat pel Departament de Justícia i elaborat per encàrrec de l’Observatori Català de la Justícia (Manual de bones pràctiques lingüístiques a la justícia (cicac.cat).
 • A fer constar l’opció lingüística del ciutadà o ciutadana (per exemple, mitjançant altressí) i sol·licitar expressament a l’òrgan judicial que la documentació es notifiqui en català quan el client així ho hagi demanat.
 • A dur a terme qualsevol altra actuació de naturalesa anàloga a les anteriors que pugui incidir en el desenvolupament correcte de l’actuació professional en llengua catalana.

Quines actuacions es poden justificar i com es justifiquen?

 • Les actuacions que generen el complement de 20,00 € previstos al conveni són les establertes a l’annex.
 • Per a la correcta aplicació de quan és procedent justificar l’actuació, disposeu dels criteris interpretatius que preveu la Instrucció referent a les actuacions professionals objecte de complement per a l’execució del programa específic de foment de l’ús del català en el marc de l’Acord signat entre el Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya el 28/12/2016 que, tot i no ser vigent com a instrucció, manté l’aplicabilitat en tant que estableix criteris interpretatius que en mantenen la validesa.
 • Quan justifiqueu el corresponent mòdul de torn d’ofici davant de l’ICASBD, heu d’adjuntar la còpia acreditativa de l’escrit redactat en català. N’hi haurà prou d’aportar la primera pàgina del document.

Pagament del complement      
Trimestralment, l’ICASBD presentarà davant del CICAC un informe de les actuacions que hagueu justificat els companys/es del TOAD adscrits al programa, que permetin fer el pagament del complement i, en el moment que el CICAC rebi del Departament de Justícia les quantitats objecte del conveni corresponents al trimestre, posaran l’import corresponent a disposició del Col·legi, per poder realitzar el pagament.

Quins recursos lingüístics es posen a disposició dels lletrats i lletrades?
Els col·legis de l’advocacia catalana i el CICAC posen a la vostra disposició totes les eines que calgui per presentar els escrits en català a través de l’enllaç següent: Eines per a advocats i advocades (cicac.cat)
 
Més informació: 
Servei Lingüístic - Consell de l'Advocacia Catalana (cicac.cat)
Dret Lingüístic - Consell de l'Advocacia Catalana (cicac.cat)
Legislació en català - Consell de l'Advocacia Catalana (cicac.cat)

Cordialment,

LLENGUA CATALANAConveni Foment l´Ús Català
Sol·licitud Alta Programa 2023


Volver

Newsletter:

Si quiere estar informado de todas las novedades, envíenos su e-mail

Política de privacidad y cookiesSeu central:
93 726 53 55


Delegació Cerdanyola:
93 692 74 74

ES-0294/2012

Copyright © 2024 Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Sabadell - CIF: Q0863007A - Inventario de actividades de tratamiento de datos personales
Aviso legal - Política de privacidad y cookies - Mapa web - Producido por AnunziaUtilizamos cookies propias y de terceros para finalidades analíticas y técnicas; tratando datos necesarios para la elaboración de perfiles basados en tus hábitos de navegación.
Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.